Siirry sisältöön

Miten koronavirus vaikuttaa työntekijän ja työnantajan oikeuksiin?

Koronavirus on Suomessa määritelty yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Tämä antaa viranomaisille oikeuden määrätä ihmisiä eristykseen ja karanteeniin ja tarvittaessa sulkea kouluja ja työpaikkoja.

Työnantajan vastuulla on huolehtia siitä, että työpaikka pysyy turvallisena. Koronavirus ei kuitenkaan lisää työnantajan direktiovaltaa.

Alla on käyty läpi kolme tärkeää asiaa, joihin koronavirustilanne saattaa työpaikalla vaikuttaa. Motiivi-lehden jutussa käydään yksityiskohtaisemmin läpi näitä ja muita työntekijän ja työnantajan oikeuksia.

Lue lisää Motiivi-lehdestä: Voiko työnantaja käskeä pysymään kotona tai perua lomani? –7 + 1 kysymystä koronaviruksesta ja työntekijän oikeuksista

Voiko työnantaja käskeä pysymään kotona tai perua lomani? – 7 + 1 kysymystä koronaviruksesta ja työntekijän oikeuksista

Työvuorot

Kvtes ja työaikalaki antavat puitteet sille, missä tilanteissa työnantaja voi muuttaa vahvistettua työvuorolistaa yksipuolisella päätöksellä. Jos työnantaja haluaa muuttaa työvuoroja omalla päätöksellään, sille pitää olla perusteltu syy. Suomen koronavirustilanne ei toistaiseksi muodosta perusteltua syytä.

Jos huomattava osa henkilökunnasta sairastuu tai joutuu karanteeniin, tilannetta pidetään äkillisenä, yllättävänä asiana, johon työnantaja ei ole voinut varautua palkkaamalla tarpeeksi työntekijöitä. Silloin työnantajalla voi olla oikeus muuttaa työvuoroja yksipuolisesti.

Palkka

Joissakin työehtosopimuksissa, esimerkiksi kvtes:ssä ja Avaintes:ssä on sovittu, että sairastunut tai sairastuneeksi epäilty eristetty työntekijä saa normaalin sairausajan palkan. Sen sijaan karanteenin ajalta työnantajalla ei ole palkanmakuvelvollisuutta. Silloin pitää hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa.

Lisäksi koronavirus vaikuttaa muun muassa työnantajan oikeuteen määrätä hätätyötä.

Sairauspoissaolot

Työterveyshuolto tai työnantaja ei voi määrätä työntekijää karanteeniin. Kunnan nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri päättää siitä, määrätäänkö ihminen eristykseen tai karanteeniin.