Siirry sisältöön

Miten Kiky vaikutti työaikoihin?

Kilpailukykysopimuksen (Kiky) mukaan vuosittainen työaika kokoaikatyössä pitenee 24 tunnilla. Kiky tuli voimaan JHL:n sopimusaloilla pääsääntöisesti 1.2.2017.

Esimerkiksi kunta-alalla kokoaikaisen työntekijän työaika oli työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan enintään 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Kikyn myötä työaika piteni 38 tuntiin 45 minuuttiin viikossa. Toimistotyössä kokoaikaisen työntekijän työaika oli 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Kikyn myötä työaika piteni 36 tuntiin 45 minuuttiin viikossa.

Niin sanotussa jaksotyössä työaikalaki ja työ-ja virkaehtosopimus eivät rajoita päivittäisen työajan pituutta. Jaksotyössä kokoaikaisen työntekijän työaika oli kunta-alalla 114 tuntia 45 minuuttia kolmen viikon tasoittumisjaksossa. Kikyn myötä se muuttui 116 tuntiin ja 15 minuuttiin.