Siirry sisältöön

Miten kiinteistönhoitajien työturvallisuudesta voidaan huolehtia koronaepidemian aikana?

Kiinteistönhoitajien työturvallisuudesta ja suojautumisesta pitää huolehtia, jotta työntekijät pysyvät terveinä eivätkä levitä virusta liikkuessaan alueensa työkohteissa.

Työnantaja vastaa työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä (työturvallisuuslaki 738/2002). Keskeiset huolehdittavat asiat ovat:

 1. Riskien arviointi pitää päivittää. Arviointiin pitää sisällyttää koronalle altistumisen riskikohteet sekä toimenpiteet suojautumisen varmistamiseksi. Jos oma osaaminen ei riitä, on käytettävä ulkopuolista apua kuten työterveyshuoltoa.
 2. Koronvirusepidemian riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden tunnistaminen kuuluu työnantajan vastuulle. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tällöin erittäin tärkeää.
 3. Työntekijöille varataan työtehtävien hoitamiseen riittävästi ja tarpeen mukaisia suojaimia. Työntekijöille ohjeistetaan suojainten turvallinen pukeminen ja riisuminen, suojainten vaihtaminen sekä puhdistaminen. Työtehtävien hoitamiseksi huolehditaan käsidesin saatavuus kaikille.
 4. Työntekijöille ohjeistetaan turvallinen työskentely työkohteissa. Kirjalliset ohjeet jaetaan kaikille.
  1. Henkilökontakteja vältetään ja työtä tehdään etänä aina kun on mahdollista.
  2. Kohteisiin mentäessä huolehditaan käsihygieniasta sekä tapauskohtaisesti suojakäsineiden ja hengityssuojainten käytöstä. Kasvomaski ei ole hengityksensuojain.
  3. Riskikohteisiin kuten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen toimipisteisiin mentäessä erityisestä suojautumisesta on huolehdittava. Suojaimina voivat olla hengityksensuojain, suojakäsineet, suojalasit ja suoja-asu.
 5. Riskiryhmään kuuluvan työntekijän työtehtävät pyritään järjestämään siten, että hänellä ei ole lainkaan henkilökontakteja. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee kuitenkin välttää menemistä koronan riskikohteisiin sekä huolehtia riittävästä suojautumisesta. Katso riskiryhmät .
 6. Työntekijöitä ohjeistetaan siitä, miten sairastumitilanteessa toimitaan. Jos oireillaan, jäädään kotiin.
 7. Lisää ohjeita työturvallisuudesta koronavirustilanteessa löytyy JHL:n koronasivulta
 8. Ohjeistuksia koronaviruksen ehkäisyyn löytyy myös Työterveyslaitoksen sivuilta.