Siirry sisältöön

Miten käy työsuhteelle ja toimeentulolle jos työpaikka on suljettu, eikä työntekijälle ole tarjolla muuta työtä?

Jos työantaja joutuu sulkemaan työpaikan koronavirusepidemian takia, voi työnantajalle tulla oikeus keskeyttää työnteko ja palkanmaksu. Tämä on mahdollista joko lomauttamalla ja jossakin tilanteissa työsopimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaan, jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.

A. Jos työpaikka joudutaan sulkemaan viranomaismääräyksen perusteella,

koronavirusepidemia saattaa olla työnantajasta ja työntekijästä riippumaton syy.

Esimerkiksi valmiuslain nojalla tehty päätös sulkea työpaikka voisi olla yllä mainittu muu sen kaltainen työnteon estymisen syy. Tällöin työnantaja voisi käyttää lomautuksen sijaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaista menettelyä. Tällöin työntekijä saisi palkan normaalisti keskeytyksen ensimmäiseltä 14 päivältä.

Virkamieslainsäädännössä ei ole työsopimuslain 2 luvun 12 § vastaavaa säännöstä.

B. Jos työn väheneminen johtuu muuten koronavirusepidemiasta,

esim. palveluiden kysynnän vähentymisestä, voi työnantajalla olla oikeus lomauttaa työntekijä.

Lomauttaminen

Työsopimuslain mukaan työnteon ja palkanmaksun keskeyttäminen edellyttää sitä, että työnantaja lomauttaa henkilöstön työsopimuslain mukaisilla perusteilla lain ja työehtosopimusten menettelytapoja noudattaen.

Lomauttaminen määräajaksi

 (max. 90 päivää) on mahdollista, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantajalla ole tarjota muuta työtä tai koulutusta.

Toistaiseksi lomauttaminen

on mahdollista vain työsuhteen irtisanomisperusteilla.

Myös virkamiehet ja kunnalliset viranhaltijat voidaan lomauttaa vastaavilla edellytyksillä.

Palkanmaksu loppuu, kun lomautus astuu voimaan.

Koronavirusepidemian aiheuttamat työpaikkojen sulkemiset tai tilanteesta aiheutuva palvelukysynnän vähentyminen voivat mahdollisesti muodostaa perusteen lomauttaa määräajaksi, jos työnantajalla ei ole mahdollisuutta tarjota työntekijälle muuta työtä.  

Lomautetulla ja työntekijällä, jonka työnteko on estynyt työsopimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella, on oikeus työttömyyspäivärahaan. Näistä asioista ohjeita antaa työttömyyskassa.

Kertauksena:

  • Jos työnteko keskeytyy koronaepidemiasta johtuvan työpaikan sulkemisen johdosta,  voi kyseeseen tulla joko lomautus tai työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukainen menettely.
  • Jos työn väheneminen johtuu muuten koronavirusepidemiasta, esim. palveluiden kysynnän vähentymisestä, voi työnantajalla olla oikeus lomauttaa työntekijä.