Siirry sisältöön

Miten ja milloin palkka tulee maksaa?

Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä eli palkanmaksupäivänä. Palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä, jollainen voi olla esimerkiksi pankkilakko, tai se ettei työntekijällä ole pankkitiliä, eikä hän saa tiliä avatuksi. Työnantaja vastaa palkanmaksutavasta aiheutuvista kustannuksista.

Maksaessaan palkan työnantajan on annettava työntekijälle laskelma (eli palkkakuitti, palkkalaskelma tai tilinauha), josta käy ilmi palkan suuruus ja palkan määräytymisen perusteet. Käteisenä rahana maksetusta palkasta työnantajalla on oltava työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava selvitys, joka liitetään työnantajan kirjanpitoon.

Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita. Tarkista omasta työ- tai virkaehtosopimuksestasi, mikä on palkanmaksupäivä.

Jos aikapalkan perusteena on viikkoa lyhyempi aika (tällöin kyseessä on usein tuntipalkka), palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Muussa tapauksessa palkka on maksettava vähintään kerran kuukaudessa.

Suorituspalkkaustyössä palkanmaksukausi saa olla enintään kahden viikon pituinen, ellei suorituspalkkaa makseta kuukausittain tulevan palkan yhteydessä. Jos suorituspalkkaustyö kestää yhtä palkanmaksukautta pitempään, on kultakin palkanmaksukaudelta maksettava työhön käytetyn ajan mukaan määräytyvä osa palkasta.

Jos osa palkasta määräytyy voitto-osuutena, provisiona tai muulla vastaavalla perusteella, saa tämän osan maksukausi olla edellä säädettyä pitempi, kuitenkin enintään 12 kuukautta.

Jos työntekijän palkka erääntyy maksettavaksi sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyys- tai vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona tai arkilauantaina, erääntymispäivänä pidetään lähintä edellistä arkipäivää.