Siirry sisältöön

Mitä teen, jos työnantaja määrää minut hätätyöhön?

Mikäli työnantaja pyrkii teettämään hätätyötä, pyydä työnantajaa näyttämään aluevalvontaviranomaiselle tehty ilmoitus hätätyöstä. Jos kysymys on työnantajan mukaan hätätyöstä, voi työnantaja pidentää työaikaa yksipuolisella määräyksellä.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi hätätyön syy, laajuus ja todennäköinen kestoaika. Ilmoituksen tekemisestä vastaa työnantaja. Luottamusmies antaa JHL:n jäsenten osalta lausuntonsa siitä, täyttääkö teetetty työ hätätyön kriteerit. Lopullisen tulkinnan asiasta antaa Aluehallintovirasto.

Liitto seuraa hätätyön käyttöä. Mikäli työnantaja ei pyydä luottamusmiehen lausuntoa, vaan lähettää ilmoituksen ilman sitä, tästä on ilmoitettava aluetoimistoon.  Myös Aluehallintovirasto huomioi päätöksessään lausunnon mahdollisen puuttumisen.