Siirry sisältöön

Mitä tarkoittavat lomanmääräytymisvuosi, -kuukausi ja lomakausi?

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. alkava ja 31.3. päättyvä aika, jolta työntekijä ansaitsee vuosilomaa täysien lomanmääräytymiskuukausien perusteella.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijälle on kertynyt vähintään 14 työpäivää tai vuosilomalaissa tarkoitettua työssäolon veroista päivää

Jos työntekijälle ei sopimuksen mukaan kerry ainoatakaan 14 työssäolopäivää sisältävää kalenterikuukautta, tai vain osa niistä sisältää 14 työssäolopäivää, täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi voidaan katsoa sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana työtekijälle on kertynyt vähintään 35 työtuntia tai vuosilomaissa tarkoitettuja työssäolon veroista tuntia

Lomakausi on 2.5. alkava ja 30.9. päättyvä ajanjakso.

Työ- tai virkaehtosopimuksessa on asiasta saatettu sopia toisella tavalla, joten tarkista työpaikkasi noudattamasta virka- tai työehtosopimuksesta, mitä siinä on sovittu asiasta.