Siirry sisältöön

Mitä seuraa, jos lähden (lomalla) käymään ulkomailla?

Ulkoministeriön matkustamista koskeva maailmanlaajuinen yleissuositus on koronaviruspandemian johdosta: vältä tarpeetonta matkustamista. Poikkeuksena tähän suositukseen ovat maat, joiden osalta hallitus on poistanut maahantulorajoitukset.

Hallitus arvioi maahantulorajoitusten tarvetta ja laajuutta viikoittain epidemiologisen tilanteen perusteella.  Maalistaus voi muuttua viikoittain, joten matkalle lähtijän kannattaa tarkistaa tilanne Ulkoministeriön sivuilta.

Rajoitusten poistuminen tarkoittaa sitä, että kyseisestä maasta voi tulla lomamatkalle Suomeen ja Suomesta voi matkustaa kyseiseen maahan ilman tarvetta Suomeen palatessa jäädä omaehtoiseen 14 vuorokauden pituiseen karanteeniin.

12.10.2020 alkaen omaehtoinen karanteeni lyhenee 14 päivästä 10 päivään. Tartuntatautilääkärin määräämää karanteeni on14 päivää. Lievissä koronavirusinfektioissa, jotka eivät johda sairaalahoitoon, eristysaika kotona  on 10 päivää. (Katso tarkemmin THL:n nettisivut)

Vastaavasti tilanteessa, jossa maahantuloa rajoitetaan, kyseisistä maista ei voi tulla vapaa-ajan matkalle Suomeen. Jos henkilö tulee muusta sallitusta syystä Suomeen, hänen tulisi jäädä omaehtoiseen karanteeniin kahdeksi viikoksi. Maahantulijoita voidaan myös ohjata vapaaehtoiseen koronatestiin lentokentällä tai satamassa, ja lääkäri voi määrätä riskiarvion perusteella karanteeniin.

Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus.

Matkaa suunnittelevan on tärkeää huomioida, että Suomen rajapäätöksistä huolimatta kaikki maailman maat voivat asettaa maahantulorajoituksia omilla rajoillaan, eikä tosiasiallinen matkailu maihin välttämättä ole mahdollista.

Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa matkakohdemaasi viranomaisilta, esimerkiksi kyseisen maan lähimmästä edustustosta.

Pandemian takia tilanne voi muuttua äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti. Paluu Suomeen voi joko aikaistua tai se voi olla vaikeaa. Terveydenhoitopalveluiden saatavuus kohdemaassa voi olla rajoitettua. Pandemiatilanteessa ulkoministeriön kyky auttaa pulaan joutuneita Suomen kansalaisia on rajallinen.

Tarkista myös Rajavartiolaitoksen ohjeistukset.

Jos ulkomailta palattuasi sinulla todetaan koronavirus…

…sinun kannattaa pyrkiä saamaan todistus kunnan/kuntayhtymän tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämästä karanteenista, jolloin olet oikeutettu Kelan tartuntatautipäivärahaan. Tartuntatautipäivärahaa saa koko siltä ajalta, minkä karanteeni kestää.

Päivärahaa ei myönnetä, jos sairausloman on määrännyt oma työterveyslääkäri tai joku muu lääkäri.

Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus työsuhteeseesi sovellettavan työehtosopimuksen sairausajan palkkamääräysten mukaan. Niiden perusteella maksettava ajanjakso saattaa kuitenkin olla lyhyempi, kuin mitä koronasta  toipuminen ja työkuntoiseksi palaaminen kestää.

Jos työnantaja omana varokeinonaan estää työntekijän työnteon 14 vrk ulkomailta paluun jälkeen, on palkka maksettava.

JHL:n kanta on, että nyt kannattaa välttää ulkomaille matkustamista. Jos kuitenkin päätät esimerkiksi lomallasi matkustaa ulkomaille, kannattaa sinun ennen matkapäätöksen tekemistä lukea huolella erityisesti ulkoministeriön sivut. Siellä kerrotaan asioita, jotka on syytä ottaa huomioon, kuten miten saat sairaanhoitoa toisessa maassa. Esimerkiksi jos matkakohde asettaa kesken matkasi rajoituksia maastapoistumiselle ja lennot loppuvat, voit jäädä ulkomaahan mottiin pitkäksikin ajaksi.

Matkoille lähtevä ottaa tietoisen riskin, ettei pysty esimerkiksi palaamaan töihin ajallaan.

Katso myös

Sisäministeriön ohjeet