Siirry sisältöön

Mitä seuraa, jos lähden (lomalla) käymään ulkomailla?

Tällä hetkellä suurimpaan osaan ulkomaista ei tulisi matkustaa. Ulkoministeriön sivuilta näet viimeisimmät matkustamista koskevat suositukset.

Jos päätät matkustaa ulkomaille, on mahdollista, että  sinun on paluun jälkeen noudatettava 14 vuorokauden ajan omaehtoista karanteenia. Se tarkoittaa, että voit käydä töissä, mutta 14 vuorokauden ajan sinun on vältettävä kaikkea ylimääräistä liikkumista.

 • Voit mennä kotoa töihin ja töistä kotiin ja tehdä välttämättömät muut asioinnit,  jos kukaan muu ei voi tehdä niitä puolestasi.
 • Työmatkoihin sinun  olisi käytettävä omaa autoa tai pyörää eli vältettävä julkisia kulkuvälineitä, jos se on mahdollista.
 • Työnantajan kanssa on mahdollista sopia, että teet 14 vuorokauden ajan etätöitä, jos työtehtäväsi sen mahdollistavat.

Jos epäilet altistuneesi matkan aikana tai sinulla on koronaan viittaavia oireita, et saa mennä töihin. Sinun on otettava yhteyttä työterveydenhuoltoon ja toimittava sieltä saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Jos ulkomailta palattuasi sinulla todetaan koronavirus, sinun kannattaa pyrkiä saamaan todistus kunnan/kuntayhtymän tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämästä karanteenista, jolloin olet oikeutettu Kelan tartuntatautipäivärahaan. Tartuntatautipäivärahaa saa koko siltä ajalta, minkä karanteeni kestää.

Päivärahaa ei myönnetä, jos sairausloman on määrännyt oma työterveyslääkäri tai joku muu lääkäri.

Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus työsuhteeseesi sovellettavan työehtosopimuksen sairausajan palkkamääräysten mukaan. Niiden perusteella maksettava ajanjakso saattaa kuitenkin olla lyhyempi, kuin mitä koronasta  toipuminen ja työkuntoiseksi palaaminen kestää.

Jos työnantaja omana varokeinonaan estää työntekijän työnteon 14 vrk ulkomailta paluun jälkeen, on palkka maksettava.

JHL:n kanta on, että nyt kannattaa välttää ulkomaille matkustamista. Jos kuitenkin päätät esimerkiksi lomallasi matkustaa ulkomaille, kannattaa sinun ennen matkapäätöksen tekemistä lukea huolella erityisesti ulkoministeriön sivut. Siellä kerrotaan asioita, jotka on syytä ottaa huomioon, kuten miten saat sairaanhoitoa toisessa maassa. Esimerkiksi jos matkakohde asettaa kesken matkasi rajoituksia maastapoistumiselle ja lennot loppuvat, voit jäädä ulkomaahan mottiin pitkäksikin ajaksi.

Matkoille lähtevä ottaa tietoisen riskin, ettei pysty esimerkiksi palaamaan töihin ajallaan.

Katso myös

Sisäministeriön ohjeet

Sisärajavalvonnan palauttamista koskevalla päätöksellä ei ole puututtu perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti estetty. Vapaa-ajan matkustamista ei kuitenkaan suositella useimpiin ulkomaihin.

Suomeen saapuville 14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni

Usean ulkomaan kohdalla on voimassa suositus, että maasta Suomeen palaavan henkilön tulee 14 vuorokauden ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia.

Omaehtoisessa karanteenissa sallitaan liikkuminen työpaikan ja asuinpaikan välillä sekä muu välttämätön liikkuminen.

Tätä periaatetta ei noudateta ensihoidon- ja pelastushenkilöstön eikä Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön osalta.

https://intermin.fi/ajankohtaista/korona

Ulkoministeriön ohjeet

Ulkoministeriön matkustussuositus suurimpaan osaan maailman maista on: ”vältä tarpeetonta matkustamista”.

Tarpeettomalla matkustamisella tarkoitetaan esimerkiksi vapaa-ajan matkoja.

Ulkomaanmatkalta Suomeen palaavien henkilöiden tulee 14 vuorokauden ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Suositus ei koske kaikkia maita ja tilanne saattaa muuttua. Lisätietoa THL:n sivuilta.

Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta ja koronaviruksesta

THL:n ohjeet

Ohjeita Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille

Kun saavut maahan maasta, johon kohdistuvaa tarpeetonta matkustamista hallitus suosittelee välttämään, sinun pitää 14 vuorokauden ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Omaehtoisessa karanteenissa saat liikkua työpaikan ja asuinpaikan välillä. Myös muu välttämätön liikkuminen on sallittua. Käytä omaa autoa, jos mahdollista.

Muista seuraavat asiat:

 • Vältä fyysisiä kontakteja ja säilytä vähintään 1 – 2 metrin turvaväli muihin ihmisiin.
 • Käy vain välttämättömillä asioilla.
 • Vältä väkijoukkoja ja lähikontakteja niin paljon kuin mahdollista.
 • Jos et voi välttää lähikontaktia, pese kätesi vedellä ja saippualla välittömästi kontaktin jälkeen.
 • Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
  Lue ohjeet hyvään käsi- ja yskimishygieniaan

Jos tulet sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtäviin, sinun on syytä sopia työnantajasi kanssa mahdollisista työjärjestelyistä. Työnantajan tulee arvioida tartuntariski ja muuttaa tarvittaessa työtehtäviäsi 14 vrk ajan maahan saapumisesta asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä työyhteisön turvallisuuden varmistamiseksi.

Jos saat hengitystieinfektion oireita ja epäilet koronatartuntaa

Ota välittömästi yhteyttä terveydenhuoltoon. Voit

 • tehdä oirearvion osoitteessa omaolo.fi
 • soittaa alueen terveyskeskukseen, päivystykseen tai päivystysavun numeroon 116117

Matkustaminen ja koronaviruspandemia