Siirry sisältöön

Mitä palkkaa vuosiloman ajalta maksetaan?

Vuosilomalain mukaan työntekijällä on oikeus pääsääntöisesti saada vuosilomansa ajalta sama palkka kuin työssä ollessaan.

Viikko- ja kuukausipalkkaiset työntekijät

Työntekijällä on oikeus saada sovittu palkkansa vuosiloman ajalta.

Tuntipalkkaiset työntekijät

Niiden työntekijöiden, jotka työskentelevät sopimuksen mukaan vähintään 14 päivänä kuukaudessa, vuosilomapalkka perustuu siihen, mitä työntekijä on keskimäärin ansainnut päivässä lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana. Laskettu keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan vuosilomalaista löytyvän taulukon kertoimilla, jotka vastaavat lomapäivien lukumäärää.

Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka

Muun kuin viikko- tai kuukausipalkalla alle 14 päivänä kalenterikuukaudessa työskentelevän työntekijän vuosilomapalkka on 9 % tai, jos työsuhde on kestänyt lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden, vuosilomapalkka on 11,5 % lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta palkasta.

Työ- tai virkaehtosopimuksessa on asiasta saatettu sopia toisella tavalla, joten tarkista työpaikkasi noudattamasta virka- tai työehtosopimuksesta, mitä siinä on sovittu asiasta.

Vuosilomalaki