Siirry sisältöön

Milloin jaksotyössä voidaan käyttää 4 viikon työaikajaksoa?

KVTES 2020-2022:n mukaan jaksotyössä on perusteltua käyttää 4 viikon työaikajaksoa vain silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen.

31.8.2020 lukien tarve jatkuvan neljän viikon työaikajakson käyttämiseen voi olla esimerkiksi osa-aikatyötä tai pääsääntöisesti yötyötä tekevän työntekijän tai viranhaltijan kohdalla. 4 viikon jaksoa voidaan käyttää tilapäisesti, kun työaikajaksoon sisältyy enemmän kuin yksi arkipyhä. Tällaisella työaikajaksolla on annettava ainakin yksi kokonainen arkipyhävapaa.