Siirry sisältöön

Millaisia työsuhde-etuja pätkätöissä oleva voi saada?

Esimerkiksi vuosilomien kertyminen, sairausajan palkka tai jopa oikeus tietyn tasoiseen työterveyshuoltoon voivat olla riippuvaisia palvelussuhteen kestosta tai niiden välissä olevista keskeytyksistä.

Vuosiloma kertyy työssäoloajan mukaan. Peräkkäisiä määräaikaisia työsuhteita tarkastellaan yhdenjaksoisina tiettyjen ehtojen täytyttyä eli lähinnä silloin, jos määräaikaisuudet seuraavat toistaan ilman katkoja tai niin, että välissä on vain muutama työtön päivä. Nämäkin määräykset selviävät usein noudatettavasta työ- tai virkaehtosopimuksesta.

Sairausajan palkka määräytyy yleensä palvelussuhteen keston mukaan, eli mitä pidempi yhdenjaksoinen palvelussuhde on ollut, sitä pidemmältä ajalta sairausloman ajalta saa täyden palkan. Työ- ja virkaehtosopimuksissa sovitaan usein lakia paremmasta sairausajan palkasta.

Tarkat määräykset löytyvät noudatettavasta työ- tai virkaehtosopimuksesta.

Työterveyshuolto pitää järjestää samoilla ehdoilla kaikille työntekijöille. Palvelussuhteen kestolla voi kuitenkin olla merkitystä sikäli, että vaikkapa fysikaalinen hoito voidaan korvata vasta tietyn pituisen palvelussuhteen jälkeen. Työsuhteen laatu, eli onko kysessä määräaikainen vai vakituinen työntekijä, ei saa vaikuttaa etuisuuksiin.

Eläke voi tuntua vielä kaukaiselle asialle, mutta on hyvä pitää mielessä, että esimerkiksi osa-aikatyöstä kertyy luonnollisesti vähemmän eläkettä kuin kokoaikatyöstä. Myös vaikkapa koulunkäyntiavustajan suostuminen houkuttelevan pitkään kesävapaaseen pienentää tulevaa eläkettä.

Mikäli epäilet, että omassa palvelussuhteessasi sinua kohdellaan väärin, ota yhteyttä luottamusmieheesi tai lähimpään aluetoimistoon.