Siirry sisältöön

Millä perusteella työnantaja voi lomauttaa?

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos

  • Hänellä on työsopimuslain 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettu taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen.
  • Työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää.

Työnantaja ja työntekijä saavat työsuhteen kestäessä 1 momentissa ja tämän luvun 4 §:ssä säädetyn estämättä sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Työnantaja saa lomauttaa työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen ja 13 luvun 3 §:ssä tarkoitetun luottamusvaltuutetun vain 7 luvun 10 §:n 2 momentissa säädetyillä perusteilla.

Työntekijän lomauttaminen määräytyy kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain, yhteistoimintalakien (kunta, valtio ja yksityisten alojen), kirkon yhteistoimintasopimuksen ja työehtosopimusten perusteella.

Tarkista työpaikkasi noudattamasta työehtosopimuksesta ja yhteistoimintalaista tai kirkon yhteistoimintasopimuksesta mitä siinä on sovittu asiasta.

Julkaistu  ensimmäisen kerran 4.4.2018 klo 8:44 / Muokattu 23.3.2020 klo 16.40