Siirry sisältöön

Miksi työntekijän palkanmaksu voidaan keskeyttää?

Jos tartuntatautilain 48 a §:n tarkoittamissa tehtävissä toimivalla ei ole säännöksen edellyttämää suojaa covid-19-tautia vastaan, hänellä ei ole edellytyksiä potilasturvallisuuden näkökulmasta jatkaa työntekoa.

Koska työntekijä on tehnyt itse päätöksen olla hankkimatta säännöksessä vaadittua suojaa covid-19-tautia vastaan, johtuu työnteon este hänestä itsestään.

Jos työntekijän työnteko estyy hänestä itsestään johtuvista syistä, ei työnantajalla ole velvollisuutta maksaa palkkaa.

Jos lääketieteellisestä syystä rokottamatta jäänyt työntekijä ei halua osoittaa covid-19-suojaa säännöllisellä testaamisella, häntä kohdellaan yhdenvertaisesti muusta syystä rokottamattomien henkilöiden kanssa.