Siirry sisältöön

Mikä on lain mukaan työaikaa?

Työaikalain mukaan työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Ruokatauko eli niin sanottu päivittäinen lepoaika ei ole työaikaa, jos työntekijä saa näinä aikoina esteettömästi poistua työpaikalta.

Työaikalain mukaan matka-aika ei pääsääntöisesti ole työaikaa. Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Työ- ja virkaehtosopimuksista löytyy usein matka-aikaa koskevia säännöksiä.