Siirry sisältöön

Mikä on erityinen syy käyttää puutteellisen suojan omaavaa henkilöä?

Täyttä covid-19-suojaa vailla olevan työntekijän käyttö erityisestä syystä tartuntatautilaki 48 a §:ssä tarkoitetuissa töissä on mahdollista jos:

  • edellytykset täyttävästä henkilöstöstä on puute tilanteessa, jossa asiakkaiden tai potilaiden turvallisuus edellyttää henkilöstön läsnäoloa (erityisesti tilanteessa, jossa uutta covid-19- suojavaatimukset täyttävää henkilöstöä ei ole nopeasti tai ylipäätään saatavilla)
  • henkilö on aloittanut covid-19-rokotesarjan, mutta ei ole vielä saanut täyttä rokotesarjaa rokotteiden antovälistä johtuen.

Työnantajan tulee näissä tilanteissa varmistaa, että erityinen syy tällaisen henkilön käyttämiseen näissä tehtävissä poistuu ja että henkilö saa täyden covid-19-suojan rokotusten antoväliin liittyvän suosituksen mukaisesti.

Huom! Tartuntatautilain 48 a § ei anna oikeutta poiketa työnantajaa sitovista henkilöstömitoitus- ja kelpoisuusvaatimuksista.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on mietinnössään StVM 37/2021 vp HE 230/2021 vp todennut, että covid-19-taudilta suojaamattoman henkilökunnan käytölle erityisestä syystä on asetettava korkea kynnys ottaen huomioon säännöksen tavoite suojata covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä minimoimalla heidän riskiään saada covid-19-tartunta heidän hoitoonsa ja hoivaansa tai niihin liittyviin muihin tehtäviin osallistuvilta henkilöiltä. Lisäksi valiokunta pitää erityisen syyn käytön korkeaa kynnystä tärkeänä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön terveyden suojelemiseksi.