Siirry sisältöön

Mahdollistaako koronaepidemia yhteistoimintaneuvottelujen ohittamisen?

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhteisessä kannanotossaan 18.3.2020 tulkinneet koronavirusepidemian saattavan mahdollistaa yritysten yhteistoimintalain 60 § soveltamisen. Tämä perusteella lomautuspäätöksen voisi tehdä ennen yhteistoimintaneuvottelujen käymistä.

Kyseessä on poikkeussäännös ja sen soveltumista on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Yhteistoimintamenettely olisi tällöinkin käynnistettävä heti kun se on mahdollista esim. niin, että neuvottelut käytäisiin lomautusilmoitusaikana.

Kuntien yt-laissa on kyseistä pykälää vastaava säännös (15 §).

Työmarkkinakeskusjärjestön tulkintasuositus ei koske kuntien yhteistoimintaa.

Kuntien kohdalla ei koronaviruksen takia ole myöskään olemassa vastaava välitöntä vaaraa kassakriisistä kuin mahdollisesti joillakin yrityksillä. Siksi

JHL katsoo, ettei kuntien yt-lain 15 §:ää tulisi soveltaa, vaan lomautuspäätöstä tulisi edeltää normaali yhteistoimintaneuvottelu.