Siirry sisältöön

Kuuluuko varallaolo ylityökiellon piiriin?

Työvuoroluetteloon merkitty varallaolovuoro on säännönmukaista varallaoloa.

Varallaolossa syntyvä työaika on ylityötä, jos vuorokauden tai työviikon työaika on täynnä. Tästä syntyvä ylityö on ylityökiellon piirissä.

Jos varallaolosta on sovittu jo aikaisemmin, työntekijän ja/tai luottamusmiehen tulee olla varallaolosta yhteydessä työnantajaan ja ilmoittaa, että liiton päätöksen mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voi suorittaa ylityönä.

Varallaolo ei ole ylityökiellon piirissä

  • Jos varallaolosta syntyvä työaika on normaalia työaikaa tai lisätyötä.
  • Jos varallaoloon liittyvä työ on hätätyötä, työstä ei voi kieltäytyä.

Varallaolosta ja sen järjestämisestä on hyvä olla etukäteen yhteydessä työnantajan edustajaan ja sopia, miten tilanteissa toimitaan ja tilanteita tulkitaan.