Siirry sisältöön

Kuinka paljon etukäteen työnantajan tulee ilmoittaa työvuoroista? Voiko työnantaja muuttaa jo sovittua työvuoroa?

Työnantajan tulee laatia työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajat sekä päivittäiset lepoajat. Työvuoroluettelo pitää yleensä laatia samalle ajalle kuin työajan tasoittumisjärjestelmä. Työvuoroista laaditaan etukäteen kirjallisesti työvuoroluettelo, joka on saatettava työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen kunkin luettelon alkua.

Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen takia. Myös viimeksi mainitussa tilanteessa muutoksesta on pyrittävä sopimaan ja siitä tulee ilmoittaa työntekijälle mahdollisimman varhain. Eri työehtosopimuksissa on hieman erilaisia määräyksiä työvuoroluettelosta, joten kannattaa tarkistaa oman työehtosopimuksen määräykset. Lähtökohtana on se, että työvuoroluettelo on sitova, eikä sitä voida yksipuolisesti muuttaa ilman perusteltua syytä. Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa sellaisissa tapauksissa kun työntekijä on jo saapunut työvuoroon.

Linkkejä työaikaan liittyen:

Työsuhde – työaika (työsuojelu.fi-sivuilla)
Työaikalaki (Finlexin sivut)