Siirry sisältöön

Kuinka painavia taakkoja saa työssä käsitellä? Onko olemassa kilorajoituksia?

Nostoihin ja siirtoihin ei ole kilorajoituksia, koska nostojen käsittelyn kuormittavuus johtuu myös monesta muusta tekijästä kuin kilomäärästä. Sen sijaan työpisteet ja työskentely on suunniteltava ja toteutettava mahdollisimman ergonomisesti. Työpisteiden epäkohtiin pitää puuttua työpaikalla ja epäkohdat on korjattava.

Työpisteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon, että:

  • Työntekijällä on riittävästi tilaa työn tekemiseen ja mahdollisuus vaihdella työasentoa.
  • Työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein.
  • Haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman turvallisiksi, silloin kun niitä ei voida keventää apuvälinein.
  • Toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta vältetään. Jos välttäminen ei ole mahdollista, haitan tulee olla mahdollisimman vähäinen.

Jos työssä joudutaan nostamaan ja kantamaan tavaroita, ergonomiaa voidaan parantaa sopivilla työvälineillä, parityöskentelyllä ja käyttämällä mahdollisimman vähän kuormittavia työasentoja.

Työntekijöille on hyvä järjestää koulutusta turvallisesta nostotekniikasta ja hyvistä työskentelyasennoista.

Lisätietoa lain määräyksistä löytyy työturvallisuuslaista.