Siirry sisältöön

Koskevatko kilpailukykysopimuksen työaikapidennykset kaikkia?

Kilpailukykysopimuksen (Kiky) mukaisesti vuosittainen työaika piteni kokoaikatyössä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidennykset tulivat voimaan JHL:n sopimusaloilla pääsääntöisesti 1.2.2017 alkaen. Monilla sopimusaloilla pidennys toteutettiin pidentämällä säännöllistä viikottaista työaikaa.

Aina työajan pidennyksen tulkinta ei ole helppoa ja yksiselitteistä. Tulkinnanvarainen tilanne koskee erityisesti tapauksia, joissa työntekijän työsopimuksessa on sovittu työajasta eri tavalla kuin virka- ja työehtosopimuksen työaikamääräyksissä (esimerkiksi osa-aikaiset). Oikeus työajan muuttamiseen on tarkasteltava aina tapaus- ja työsopimuskohtaisesti.

Työaika muuttuu, jos työsopimuksessa on työajaksi sovittu sopimusalan virka- ja työehtosopimuksen mukainen työaika vain viitaten virka- ja työehtosopimukseen. Samoin, jos osa-aikaisen työaika on sovittu prosenttiperusteisesti työehtosopimuksen täydestä työajasta eli esimerkiksi 80 % kokoaikaisen työajasta.

Jos taas työsopimuksessa on mainittu vain työaika (esimerkiksi 20 tuntia viikossa) ilman mitään viittausta työehtosopimukseen, olisi lähtökohtaisesti kyse tilanteesta, jossa muutokseen tulisi saada työntekijän suostumus.

Työntekijän ei tule erimielisyystilanteessa kieltäytyä tekemästä pidempää työaikaa, koska työnantajalla on tulkintaetuoikeus. Työaikamääräysten muuttuminen ei ole kuitenkaan peruste uusien työsopimusten tekemiselle eikä uutta työsopimusta ole näissä tapauksissa syytä allekirjoittaa.