Siirry sisältöön

Koskeeko työvelvoite hiljattain alalta pois siirtyneitä?

Valmiuslain 95 §:n 2 momenttia terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteesta ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Myöskään valmiuslain 96-103 §:iä työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuudesta, työmääräyksestä, työmääräyksen antamisen rajoituksista, työvelvollisuussuhteen ehdoista ja työvelvollisuusrekisteristä ei enää sovelleta 14.5.2020 lähtien.

Valmiuslain pykälät 95, 96-103 saatetaan kuitenkin ottaa uudelleen käyttöön, mikäli koronaviruksen aiheuttama epidemiatilanne pahenee.

****

Koskee.

Alalla toimiva on myös terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilö, joka on ollut pois alalta lyhyehkön ajan tai muutoin tilapäisesti esim. työttömyyden, perhevapaan, opintovapaan, asevelvollisuuden, muun työn ja siviilipalveluksen vuoksi.

HUOM! Työmääräystä ei saa antaa henkilölle, joka ei voi työn vaatimaksi ajaksi poistua kotoaan jatkuvaa huolenpitoa tarvitsevan lapsen tai muun henkilön hoitamisen vuoksi, jos hoitoa ei voida muuten järjestää.

HUOM! Alle 7-vuotiaan lapsen tai pysyvästi tai pitkäaikaisesti sairaan lapsen huoltajalle saadaan antaa työmääräys työssäkäyntialueen ulkopuolelle vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa.