Siirry sisältöön

Keitä ovat tartuntatautilain 48 a §:ssä tarkoitetut covid-19-taudin vakavalle muodolle erityisen alttiit asiakkaat tai potilaat?

Asiakkaiden ja potilaiden alttius covid-19-taudin vakaville seuraamuksille arvioidaan lääketieteellisillä perusteilla.

Säännöksessä tarkoitettuja riskiryhmään kuuluvia ovat esimerkiksi

  • ikääntyneet sekä henkilöt, joilla on vakavalle covid-19-taudille erittäin voimakkaasti altistavia perussairauksia.Tällaisia erityisen voimakkaasti covid-19-taudille altistavia perussairauksia olisivat esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman lääketieteelliseen riskinarvioon perustuvan listauksen ryhmään 1 ja 2 kuuluvat henkilöt.