Siirry sisältöön

Haluaisin opiskella. Miten voin saada töistä opintovapaata?

Jos työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden, sinulla on oikeus saada opintovapaata enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana.

Jos työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään kolme kuukautta, sinulla on oikeus enintään viiden päivän opintovapaaseen.

Opintovapaalla olet vapautettu työstäsi koulutusta tai opiskelua varten. Työsuhde jatkuu, mutta työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät.

Voit vapaasti valita, mitä opiskelet. Opiskelun ei tarvitse liittyä työnantajasi toimintaan, mutta opiskelun pitää olla julkisen valvonnan alaista (myös ulkomailla).

Opintovapaan voit käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Vapaan voit jaksottaa myös niin, että olet osan työpäivästä työssä (jolloin sinulle maksetaan siitä palkkaa) ja osan opintovapaalla.

Opintovapaaseen ei ole oikeutta, jos olet oppisopimuskoulutuksessa.

Sinun itsesi on haettava opintovapaata, joten työnantajan määräämä koulutus tai työehtosopimuksessa työajalle sovittu opiskelu tai koulutus eivät kuulu opintovapaan piiriin.

Lisätietoja opintovapaasta