Siirry sisältöön

Epäilen, että työpaikallamme on sisäilmaongelmia. Mitä teen?

Jos epäilet, että sinulla esiintyy työpaikan sisäilmaongelmasta johtuvia oireita, kerro epäilystäsi  työnantajalle, työpaikkasi työsuojeluvaltuutetulle ja työterveyshuoltoon.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijöiden terveys ei vaarannu työolojen takia. Työntekijöiden sisäilmaongelmiin liittyvä oireilu ja sairauspoissaolot yksilö- ja ryhmätasolla on selvitettävä esimerkiksi yhdessä työterveyshuollon kanssa.  Myös kiinteistön kunto on selvitettävä. Näiden kartoitusten pohjalta työnantajan on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin.

Jos asia ei työpaikallasi etene, voit ottaa yhteyttä työsuojelutarkastajaan http://www.tyosuojelu.fi/. Työsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa, että työnantaja hoitaa asian kuntoon. JHL:n työympäristötoimitsijoilta voit kysyä neuvoja, mutta toimitsijat eivät voi määrätä työnantajaa toimimaan.

Mistä sisäilmaongelmia syntyy

Sisäilmaongelmia esiintyy, jos ilma on liian kylmää, kuumaa, vetoista, tunkkaista tai ilma on likaista. Esimerkiksi huoneilman kuivuus aiheuttaa pölyn leviämistä sekä silmien ja limakalvojen kuivumista, joista seurauksena voi olla hengityselinsairauksia ja allergioita.

Sisäilman parantamisen toimenpiteitä voivat olla paitsi rakenteellisten virheiden korjaaminen (esim. kosteus- ja homevauriot) myös ilman epäpuhtauksien vähentäminen siivousta tehostamalla, lämpöolosuhteita parantamalla (kylmyys, kuumuus, veto), puhdistamalla ilmanvaihtokanavat ja varmistamalla ilmanvaihtolaitteiden toimivuus ja säätöjen oikeellisuus.

Työhuoneen suositeltava lämpötila riippuu

  • työntekijän työn raskaudesta
  • työntekijän vaatetuksesta
  • ilman virtausnopeudesta
  • ilman kosteudesta.

Lämpötilasuositukset:

  • kevyt istumatyö 21 – 25 °C
  • muu kevyt työ 19 – 23 °C
  • keskiraskas työ 17 – 21 °C
  • raskas työ 12 – 17 °C

Jos sisäilman lämpötila ylittää teknisistä toimenpiteistä huolimatta +28 °C, työn tekemistä tulee keventää pitämällä taukoja.

Hyvänä suhteellisen kosteuden arvona pidetään noin 40 %.

Linkkejä:

Työsuojeluhallinnon julkaisu: Sisäilmaongelmia työpaikalla? Ohjeita ongelman käsittelyyn ja ratkaisemiseen  (Tiivis ohjeistus 4 sivua)

Työterveyslaitos: Ohje työpaikkojen sisäilmaongelmien selvittämiseen

Työsuojeluhallinto: sisäilma

Työterveyslaitos: sisäilma