Siirry sisältöön

Covid-19-suojaa edellytetään, jos työtä tehdään “lähikontaktissa” covid-19-taudin vakavalle muodolle kaikkein alttiimpien asiakkaiden/potilaiden kanssa. Mitä lähikontaktilla tarkoitetaan?

Lähikontakti määrittyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tai sairaanhoitopiirin sekä kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin asiantuntijatietoon covid-19-taudin tarttumiseen liittyvistä riskeistä.

THL:n toimenpideohjeen mukaan altistumisen aiheuttava lähikontakti voi olla mm. yli 15 minuutin oleskelu suljetussa tilassa (24 tunnin aikana) esimerkiksi työ-, kokous- tai odotustilassa (StVM 37/2021 vp HE 230/2021 vp).

Arvioon vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa

  • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun luonne
  • asiakkaiden ja potilaiden mahdollinen oma suoja covid-19-tautia vastaan
  • tieto mahdollisista uusista muuntuneista viruskannoista ja niiden tartuttavuudesta sekä
  • yleisesti niistä tehtävistä, joiden suorittamiseen liittyy covid-19-taudin leviämistavat huomioiden asiakkaan tai potilaan tosiasiallinen riski altistua kyseiselle taudille (HE 230/2021 vp).