Siirry sisältöön

Mikä on äitiysvapaa?

Äitiysvapaa voi alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Äitiysvapaan ajalta maksetaan äitiysrahaa 105 arkipäivää. Jos äitiysvapaalle jäävä ei ole töissä, maksaa Kela äitiysrahan.

Jos äitiysvapaalle jäävä on töissä, äitiysajan palkkaa on yleensä sovittu työehtosopimuksissa maksettavaksi 72 arkipäivältä. Arkipäiviksi luetaan myös lauantait. 72 arkipäivän jälkeen Kela maksaa äitiysrahaa jäljelle jääneistä 33 arkipäivästä.

Työehtosopimusten mukaan äitiysajan palkan edellytyksenä on yleensä työsuhteen kesto ja lääkärintodistuksen toimittaminen raskauden kestosta ja lasketusta ajasta.

Äitiysvapaalta ei lain mukaan tarvitse maksaa palkkaa. Jos työntekijä saa työnantajalta äitiysajan palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan työnantajalle. Jos äitiysraha on kuitenkin isompi kuin äitiysajan palkka, sen ylimenevä osa maksetaan työntekijälle.

Jos työntekijä keskeyttää hoitovapaan uuden raskauden vuoksi, hänellä on oikeus saada äitiysvapaan ajalta palkka työehtosopimuksen mukaisesti.

Lähtökohtaisesti työsuhteen päättyessä päättyy myös työntekijän oikeus äitiysvapaan palkkaetuihin. Tarkista, mitä työehtosopimuksesi tästä sanoo.