Yhdistysten tilaisuuksien turvallinen toteuttaminen

Koronapandemian aikana tilaisuuksien turvallisuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Näillä ohjeilla yhdistykset voivat järjestää tilaisuuksia mahdollisimman turvallisesti.

Tilaisuuksissa noudatetaan viranomaisohjeita henkilömääristä, turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeista. Etätilaisuuksien ja -koulutusten järjestäminen on aina turvallista.

Tilaisuuksien osalta noudatetaan

 • yleisötapahtumia koskevia ajantasaisia ohjeita ja määräyksiä
 • JHL:n linjauksia
 • THL:n, STM:n, OKM:n ja OPH:n antamia ohjeistuksia.

THL on koonnut sivuilleen linkit, joista voit tarkistaa alueesi suositukset ja rajoitukset.

STM:n sivuilla on kattava lista koronaohjeita.

Etäyhteyksillä järjestettävät tilaisuudet ja työtavat lähitapaamisissa

 • Miettikää, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa tilaisuus: lähitapaamisena vai etäyhteyksillä.
 • Jos aluetoimistolta osallistuu JHL:n työntekijä etätilaisuuteen, saatte tilaisuuden toteuttamiseen apua aluetoimistolta.
 • Jos haluatte JHL:n työntekijän osallistuvan tilaisuuteen, ottakaa häneen yhteyttä etukäteen ja sopikaa käytännöistä. JHL:n henkilökunta noudattaa työnantajan ohjeita työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä.
 • Varmistakaa tietoteknisten laitteiden ja verkkoyhteyksien toimivuus hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua.
 • JHL-yhdistysten omia koulutuksia ei tällä hetkellä voi järjestää JHL-opistolla rajoitusten vuoksi. Suosittelemme käyttämään muita koulutustiloja.
 • Lähitapaamisen tilan on oltava riittävän suuri, jotta viranomaissuosituksen mukainen kahden (2) metrin turvaväli voidaan pitää. Lisäksi on vältettävä tarpeettomia kontakteja.
 • Tilaisuuden järjestäjä käy läpi turvallisuuteen liittyvät ohjeet kurssin alussa ja mm. maskisuosituksista tiedotetaan opiskelijoille etukäteen.
 • Fyysiset kontaktit tilaisuuden pitopaikan/koulutuspaikan henkilökuntaan ja muihin asiakkaisiin on minimoitava. Ohjeistakaa osallistujia pitämään turvavälit tiloista poistuttaessa sekä jonottaessa. Jos ruokailu voidaan porrastaa, niin voidaan minimoida fyysiset kontaktit ja huomioida turvavälit.
 • Tilavarausta tehdessänne varmistakaa, että tilaisuuden tai koulutuksen ruokailussa huomioidaan hygieniavaatimukset ja turvavälit. Edellyttäkää, että tilaisuuden pitopaikat/koulutuspaikat noudattavat tilojen siivoamisessa Työterveyslaitoksen ohjeita siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi.
 • Iltaohjelman järjestämistä ei suositella.
 • Kerätkää kaikkien lähitapaamiseen osallistujien nimet ja yhteystiedot. Tietoja voidaan tarvittaessa hyödyntää, jos joudutaan jäljittämään koronavirustartunta. Jäljittämisen tekevät viranomaiset. Tietojen käsittelyssä on noudatettava tietoturvaohjeita.
 • Neuvokaa tilaisuuteen ilmoittautuneita peruuttamamaan osallistumisensa, jos osallistuja sairastuu, oirehtii tai epäilee olleensa kontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen.
 • Muistuttakaa, että riskiryhmään kuuluvien on epidemian aikana vältettävä lähikontakteja. Sen vuoksi lähitapaamisena järjestettyihin tilaisuuksiin osallistumista ei suositella heille. Riskiryhmään kuuluvan henkilön on itse ymmärrettävä osallistumisen riskit lähitapaamisessa, koska yhdistyksellä ei ole tietoa henkilön tai hänen läheisensä kuulumisesta riskiryhmään. Yhdistyksellä ei ole myöskään oikeutta hankkia tietoa henkilön kuulumisesta riskiryhmään.

Hygienia, turvavälit ja suojautuminen lähitapaamisessa

 • Turvavälejä ja käsihygieniaa koskevassa ohjeistuksessa hyödynnetään THL:n ohjeita. Tilaisuudessa on oltava käsidesiä saatavilla. THL:n käsienpesua koskevan ohjeen voi tulostaa tilaisuuteen näkyville.
 • Jaettavat aineistot ja tavarat on syytä sijoittaa ennen tilaisuuden alkua istumapaikoille valmiiksi. Tilaisuuden aikana jaettava aineisto jaetaan taukojen aikana.
  • Kasvomaskia suositellaan käyttämään myös tilaisuuden tai koulutuksen aikana. Tilaisuuden järjestäjät huolehtivat kasvomaskien riittävästä määrästä.
 • Jos tilaisuudessa oleva jäsen sairastuu, on otettava yhteyttä sijaintikunnan tartuntataudeista vastaavaan yksikköön tilanteen ja vaadittavien toimenpiteiden arvioimiseksi.
 • Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan tilaisuudessa olleella jäsenellä, selvitetään onko tapahtunut altistumista. Altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi tartuntatautilaissa säädetyin menettelyin.
 • Kunta tai aluehallintovirasto päättää mahdollisista tilojen sulkemisista, jos sitä vaativia tilanteita syntyy.
 • Jäsenten osalta noudatetaan voimassa olevia liittovakuutuksen ehtoja ja käytäntöjä.

Pidetään yhdessä huolta turvallisesta järjestötoiminnasta!

Linkkejä

OPH. Vapaan sivistystyön koulutuksen toteuttaminen

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta

THL: Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät

Työterveyslaitos: Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn

Työterveyslaitoksen ohjeistus siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi

Työterveyslaitos: Tietoa kasvomaskeista ja hengityksensuojaimista