Yhdistysten tilaisuuksien turvallinen toteuttaminen

JHL on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja jäsenistön turvallisuuden varmistamiseksi. Tässä suositus, mitä yhdistysten kannattaa ottaa huomioon tilaisuuksia järjestäessään. 

Suosittelemme, että tilaisuuksissa noudatetaan määrärajoitusta enintään 50 henkilön osallistumisesta, turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeistuksia. Jäsenyhdistyksille suositellaan tilaisuuksien siirtämistä tai peruuttamista tai niiden järjestämistä etänä.

Tilaisuuksien osalta noudatetaan

 • yleisötapahtumia koskevia ajantasaisia ohjeita ja määräyksiä
 • JHL:n linjauksia
 • THL:n, STM:n, OKM:n ja OPH:n antamia ohjeistuksia.

Etäyhteyksillä järjestettävät tilaisuudet ja työtavat lähitapaamisissa

 • Miettikää, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa tilaisuus: lähitapaamisena vai etäyhteyksillä.
 • Jos aluetoimistolta osallistuu JHL:n työntekijä etätilaisuuteen, saatte tilaisuuden toteuttamiseen apua aluetoimistolta.
 • Jos haluatte JHL:n työntekijän osallistuvan tilaisuuteen, ottakaa häneen yhteyttä etukäteen ja sopikaa käytännöistä. JHL:n henkilökunta noudattaa työnantajan ohjeita työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä.
 • Varmistakaa tietoteknisten laitteiden ja verkkoyhteyksien toimivuus hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua.
 • JHL-yhdistysten omia koulutuksia ei voida järjestää JHL-opistolla syksyllä 2020 tilarajoitusten vuoksi. Suosittelemme käyttämään muita koulutustiloja.
 • Lähitapaamisen tilan on oltava riittävän suuri, jotta viranomaissuosituksen mukainen 1 – 2 metrin turvaväli voidaan pitää. Lisäksi on vältettävä tarpeettomia kontakteja. Enimmäisosallistujamäärä määräytyy tilan koon perusteella.
 • Turvallisuuteen liittyvät ohjeet käydään läpi tilaisuuden järjestäjän toimesta kurssin alussa ja mm. maskisuosituksista tiedotetaan opiskelijoille etukäteen.
 • Fyysiset kontaktit tilaisuuden pitopaikan/koulutuspaikan henkilökuntaan ja muihin asiakkaisiin on minimoitava. Ohjeistakaa osallistujia pitämään turvavälit tiloista poistuttaessa sekä jonottaessa. Jos ruokailu voidaan porrastaa, niin voidaan minimoida fyysiset kontaktit ja huomioida turvavälit.
 • Tilavarausta tehdessänne varmistakaa, että tilaisuuden tai koulutuksen ruokailussa huomioidaan hygieniavaatimukset ja turvavälit. Edellyttäkää, että tilaisuuden pitopaikat/koulutuspaikat noudattavat tilojen siivoamisessa Työterveyslaitoksen ohjeita siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi.
 • Iltaohjelman järjestämistä ei suositella.
 • Kerätkää kaikkien lähitapaamiseen osallistujien nimet ja yhteystiedot. Tietoja voidaan tarvittaessa hyödyntää, jos joudutaan jäljittämään koronavirustartunta. Jäljittämisen tekevät viranomaiset. Tietojen käsittelyssä on noudatettava tietoturvaohjeita.
 • Neuvokaa tilaisuuteen ilmoittautuneita peruuttamamaan osallistumisensa, jos osallistuja sairastuu, oirehtii tai epäilee olleensa kontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen.
 • Muistuttakaa, että riskiryhmään kuuluvien on epidemian aikana vältettävä lähikontakteja. Sen vuoksi lähitapaamisena järjestettyihin tilaisuuksiin osallistumista ei suositella heille. Riskiryhmään kuuluvan henkilön on itse ymmärrettävä osallistumisen riskit lähitapaamisessa, koska yhdistyksellä ei ole tietoa henkilön tai hänen läheisensä kuulumisesta riskiryhmään. Yhdistyksellä ei ole myöskään oikeutta hankkia tietoa henkilön kuulumisesta riskiryhmään.

Hygienia, turvavälit ja suojautuminen lähitapaamisessa

 • Turvavälejä ja käsihygieniaa koskevassa ohjeistuksessa hyödynnetään THL:n ohjeita. Tilaisuudessa on oltava käsidesiä saatavilla. THL:n käsienpesua koskevan ohjeen voi tulostaa tilaisuuteen näkyville.
 • Jaettavat aineistot ja tavarat on syytä sijoittaa ennen tilaisuuden alkua istumapaikoille valmiiksi. Tilaisuuden aikana jaettava aineisto jaetaan taukojen aikana.
 • Kasvomaskia suositellaan käyttämään myös tilaisuuden tai koulutuksen aikana sekä aina kun liikutaan tiloissa, joissa turvavälin pitäminen on mahdotonta. Tilaisuuden järjestäjät huolehtivat kasvomaskien riittävästä määrästä.
 • Jos tilaisuudessa oleva jäsen sairastuu, on otettava yhteyttä sijaintikunnan tartuntataudeista vastaavaan yksikköön tilanteen ja vaadittavien toimenpiteiden arvioimiseksi.
 • Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan tilaisuudessa olleella jäsenellä, selvitetään onko tapahtunut altistumista. Altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi tartuntatautilaissa säädetyin menettelyin.
 • Kunta tai aluehallintovirasto päättää mahdollisista tilojen sulkemisista, jos sitä vaativia tilanteita syntyy.
 • Jäsenten osalta noudatetaan voimassa olevia liittovakuutuksen ehtoja ja käytäntöjä.

Pidetään yhdessä huolta turvallisesta järjestötoiminnasta!

 Linkkejä

THL:n ja OKM: suositus vapaan sivistystyön järjestäjille koronavirusepidemian aikana

OPH. Vapaan sivistystyön koulutuksen toteuttaminen 1.8.2020 alkaen.

THL. Ohjeita kansalaisille koronaviruksesta

THL. Usein kysyttyä koronaviruksesta

THL. Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät

Työterveyslaitos. Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn

Työterveyslaitoksen ohjeistus siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi

Työterveyslaitos: Tietoa suu-nenäsuojuksesta ja hengityksensuojaimista