JHL koulutuksen toimikunnissa

JHL:n koulutuspolitiikassa yhdistyvät jäsenistön tuoma käytännön osaaminen ja liiton vahva rooli koulutuksen ja osaamisen kehittäjänä.

JHL:n jäseniä työskentelee kaikilla koulutustasoilla varhaiskasvatuksesta yliopistoihin. JHL:n koulutuspolitiikassa yhdistyvät jäsenistön tuoma käytännön osaaminen ja liiton vahva rooli koulutuksen ja osaamisen kehittäjänä.

Käynnissä olevan ammatillisen koulutuksen reformin myllerryksessä moni asia koulutuspolitiikassa muuttuu. Entiset tutkinto- ja koulutustoimikunnat muuttuvat toimialoittaisiksi työelämätoimikunniksi ja osaamisen ennakointiryhmiksi. JHL:n edustajia on monissa näistä toimielimistä. Toimielimet kehittävät tutkintojen sisältöjä ja koulutusaloja alakohtaisesti . Lisäksi ne tekevät muun muassa koulutusmäärien ennakointia.

Työelämätoimikunnat ovat lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä, jotka Opetushallitus asettaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan hoitamaan näyttötutkintoja koskevaa julkista tehtävää. Toimikuntiin nimetään kyseessä olevan alan edustavimpien järjestöjen ja muiden yhteisöjen esityksestä alan asiantuntijoista enintään yhdeksän jäsentä. Toimikunnan enemmistön tulee olla työelämän edustajia. Työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta.

JHL:n jäseniä on mukana ammattialojemme työelämätoimikunnissa, joissa on käsiteltävänä muutamasta tutkinnosta jopa kymmeneen tutkintoon. Työelämän edustajina JHL:n jäsenillä on työelämätoimikunnissa mahdollisuus päästä vaikuttamaan muun muassa tutkintojen sisältöihin ja valtakunnallisiin tavoitteisiin sekä näyttöjen laadun varmistukseen. JHL:n edustajat työryhmissä ja toimikunnissa osallistuvat myös lainsäädännön valmisteluun sekä koulutuksen ohjaukseen ja valvontaan.

Vaikuttamistyötä tehdään yhteistyössä liiton toimihenkilöiden ja verkostojen kanssa. Aina uuden työelämätoimikunnan toimintakauden edellä JHL:n jäsenet voivat hakea työelämätoimikunnan jäsenyyttä avoimen haun kautta liiton verkkosivuilla. Haku aukeaa sen jälkeen, kun saamme Opetushallitukselta tiedon toimikunnista, joihin meillä on edustajapaikka.