Liiton toimintasuunnitelma 2019

Vuonna 2019 toimintaa pitää suunnitella entistä tarkemmin, koska liiton resurssit niukkenevat. Organisaation rakenteet ja palvelukyky halutaan päivittää vastaamaan paremmin jäsenten tarpeita.

JHL:n vuoden 2019 toimintaan vaikuttavat paljolti samat haasteet, jotka nousivat huomion kohteeksi jo vuoden 2018 toimintaa suunniteltaessa. Entistä tarkempi suunnittelu on yhä keskeisemmässä roolissa, koska resurssit niukkenevat. Painopisteet korostavat pitkäjänteisen ja määrätietoisen työn tärkeyttä, olipa kysymys jäsenten etujen ajamisesta tai liiton toiminnan uudistamisesta.

Vuoden 2019 toimintaa ohjaavat strategiset painopisteet

  • jäsenhankinta ja järjestämistyö
  • jäsenten työolosuhteiden ja työmarkkina-aseman turvaaminen
  • liiton palveluiden kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Jäsenhankinta ja järjestämistyö

Järjestämistyö ja tehostettu jäsenhankinta on edelleen toimintamalli, johon vuonna 2019 panostetaan voimakkaasti. Painopiste nojautuu strategiseen päämäärään järjestäytymisasteen nostosta liiton järjestämisaloilla. Liiton vahva neuvotteluasema eri sopimuspöydissä on jäsenistön paras turva työmarkkinoilla.

Jäsenten työolosuhteiden ja työmarkkina-aseman turvaaminen

Vuonna 2019 liitto tavoittelee jäsentensä toimeentulon ja työehtojen parantumista sekä paikallisen edunvalvonnan ja järjestöllisen voiman ja vaikuttavuuden vahvistumista. Toimintasuunnitelman hankkeissa valmistaudutaan jo seuraavaan sopimuskauteen muun muassa kohottamalla jäsenistön ja yhdistysten järjestöllistä valmiutta.

Vaikuttamisen kohteena vuonna 2019 ovat myös seuraavan hallituskauden tavoitteet sekä joukko erilaisia jäsenistön kannalta tärkeitä vaaleja.

Liiton palveluiden kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Tavoitteena on valmistaa sekä liiton rakenteet ja tietojärjestelmät sekä toiminta- ja palvelukulttuuri muuttuvaan toimintaympäristöön niin, että liitto pystyy parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan jäsenistöä ja toimimaan heidän edunvalvojanaan.

Kesällä 2018 uudistetun liittostrategian mukaan strategiset päämäärät ovat

  • Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla.
  • Jäsenten työolosuhteiden ja työmarkkinakelpoisuuden parantuminen.
  • Jäsenten toimeentulon ja työehtojen parantuminen.
  • Paikallisen edunvalvonnan ja järjestöllisen voiman ja vaikuttavuuden vahvistaminen.
  • Järjestöyhteistyön tiivistyminen sekä uusien edunvalvontayhteenliiitymien muodostaminen.

Nämä päämäärät määrittelevät, missä liiton olisi onnistuttava toteuttaakseen menestyksellisesti perustehtäväänsä ja saavuttaakseen visionsa: JHL on kokoava voima, joka toimii vahvimpana ammattiliittona työpaikoilla ja yhteiskunnassa.