Hallituksen kokousmuistiot

Tältä sivulta löydät JHL:n hallituksen kokousmuistiot.

Hallitus 28.9.2017

Hallitus 24.8.2017

Uusimman kokouksen muistio

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL ry                              Päätösmuistio 8/2017

HALLITUS 28.9.2017

1.      Edunvalvonta-asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi puheenjohtajan katsauksen ajankohtaisista asioista.

Hallitus hyväksyi

–       työehtosopimuksen kunnan, kuntayhtymän tai maakunnan osakeyhtiön tai säätiön henkilöstöön sovellettavista työ- ja virkaehtosopimuksista
–       työ- ja virkaehtosopimuksen maakuntien henkilöstöön sovellettavista työ- ja virkaehtosopimuksista
–       yhteistyösopimuksen Kunta-alan työelämän kehittämishankkeen KUNTEKO 2020 toteuttamiseksi

2.      Henkilöstöasiat

Hallitus valitsi liiton palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen aluetoimitsijan Pirkanmaan aluetoimistoon.

Hallitus merkitsi tiedoksi henkilökunnan palkkavertailun 2013 – 2017.

3.      Hallinnolliset asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun liiton organisaatiouudistukseen liittyen. Uuden strategian mukainen organisaatiomalli tulee hallituksen päätettäväksi 18.– 19.10.2017 kokoukseen ja sen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2018.

Hallitus valitsi hallituksen työvaliokunnan jäseneksi Vesa Isomöttösen (Marja-Liisa Juvénin tilalle).

Hallitus merkitsi tiedoksi:
–       liiton taloudellisen katsauksen
–       jäsentilastot 30.9.2017
–       liiton toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelman, jonka etenemisestä raportoidaan hallitusta puolivuosittain jatkossa
–       liiton järjestöllisen valmiuden suunnitelman.

Hallitus päätti työvaliokunnan luottamushenkilöjäsenten kuukausi- ja kokouspalkkioista sekä hallituksen nimeämien muiden toimielinten kokouspalkkioista.

4.      Ilmoitusasiat

Hallitus merkitsi tiedoksi:

–       JHL:n esityksen SAK:n edustajistolle: ”Työterveyshuoltolakiin määräystyösuojeluvaltuutetun oikeudesta osallistua työterveysneuvotteluun työntekijän pyynnöstä”.
–       Ammattiliittojen mielikuvatutkimuksen tulokset
–       Seuraavat yhdistykset ovat aloittaneet yhdistysten sääntöjen 18 § mukaiset purkutoimet:

 • Tampereen kunnalliset JHL ry (012). Jäsenet ja varat siirretään useampaan eri yhdistykseen.
 • Kainuun JHL ry (642). Jäsenet ja varat siirretään Kainuun kuntayhtymän JHL ry:lle (080).

–       Oikeustapausselostukset 25-28/2017
–       Työvaliokunnan 20.9.2017 kokouksen päätökset.

5.      Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 18. – 19.10.2017 JHL:n keskustoimistossa alkaen 18.10. klo 12.00.

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL ry                                   Päätösmuistio 7/2017

HALLITUS 24.8.2017

1. Edunvalvonta-asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi puheenjohtajan katsauksen ajankohtaisista asioista.

Hallitus vahvisti liiton yleiset sopimusalakohtaiset tavoitteet seuraavasti:

”Lisää rahaa kukkaroon”
”Hyvinvointia työelämään”
”Nollatuntisopimukset kuriin”
”Osaavaa voimaa työpaikoille”
”Aikaa ja arvostusta työpaikkaohjaajille”
”Ympäristöasiat esiin”

2. Henkilöstöasiat

Hallitus valitsi liiton palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen sopimustoimitsijan Valtion, infra- ja sivistysalan toimialueelle.

3. Hallinnolliset asiat

Hallitus hyväksyi liiton vuoden 2018 talousarvion laadintaperusteet.

Hallitus hyväksyi välitilinpäätöksen 30.6.2017.

Hallitus hyväksyi luottamusmiehen valintaohjesäännön ja päivityksen, jotta se vastaisi paremmin valintatilanteita ja muuttuvia olosuhteita. Siihen lisättiin luottamusmiehen valinta työnantajaorganisaatioiden muutostilanteissa, jotka koskevat usean yhdistyksen jäseniä sekä yllättävät tilanteet, joissa luottamusmies on valittava nopeasti. Ohjesäännön soveltamisesta antaa edelleen ohjeita liiton järjestöpalveluyksikkö ja erimielisyydet ratkaisee liiton hallitus.

Hallitus merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun yleisistä kokouskäytännöistä hallituksen omissa kokouksissa sekä myönsi osallistumisoikeuden hallituksen kokouksiin seuraavasti:

 1. Hallituksen 25 jäsenen lisäksi hallituksen osallistuu edustajiston puheenjohtajat puhe- ja esitysoikeudella. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu liiton johto, johtoryhmän jäsenet, henkilöstön keskuudestaan nimeämä henkilö tai hänen varahenkilönsä.
 2. Hallitus antoi osallistumisoikeuden liiton aluepäälliköille rotaatioperiaatteella, tutkimuspäällikölle sekä Yhteisöjäsenyhdistysten edustajalle kun käsitellään heidän edustamansa sopimusalan yleisten työ- ja virkaehtosopimusten hyväksymistä ja/tai käsiteltäessä liittoa ja yhteisöjäsenliittoja koskevia työmarkkinakysymyksiä.

Hallitus nimesi JHL:n koulutuksen yhteistyöryhmään hallituksesta Minna Järvisen, Tuula Ronkaisen ja Karita Alangon sekä vahvisti yhteistyöryhmän kokoonpanon toimistoedustajiksi toimialajohtaja Teija Asara-Laaksosen (pj), rehtori Anne Karjalaisen, järjestöpäällikkö Pekka Soinin (varalla Kristiina Ahonen) ja neuvottelupäällikkö Kristian Karraschin (varalla Mari Keturi)

Hallitus nimesi Raideammattilaisten rahaston toimikuntaan JHL:n edustajiksi puheenjohtajaksi Päivi Niemi-Laineen, jäseniksi Harri Lepolahden ja Kaija Talonpojan sekä varalle Terhi Suoraniemen.

4. llmoitusasiat

Hallitus merkitsi tiedoksi:

 • JHL:n ja PAM:n hallitusten yhteisseminaari pidetään 25.10.2017.
 • Helsingin kaupungin organisaatiomuutoksen tapahduttua 1.6.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimivat JHL:n yhdistykset ovat fuusioitumassa siten, että kaikki nykyiset purkautuvat ja toimintaa jatkamaan perustetaan uusi JHL yhdistys. Tähän uuteen yhdistykseen tulisi seuraavien nykyisten yhdistysten jäsenet:
 • 121 Helsingin kirjasto- ja kulttuurityöntekijät JHL ry
 • 274 Helsingin nuorisoasiainkeskuksen henkilökunta JHL ry
 • 291 Helsingin urheilu- ja ulkoilualueiden työntekijät JHL ry

Hallitus antoi ennakkoilmoituksen siitä, että perustettava yhdistys hyväksytään liiton jäseneksi.

 • Kaustisen JHL ry (248) on aloittanut yhdistysten sääntöjen 18 §:n mukaiset purkutoimet. Jäsenet ja varat siirretään Kannuksen JHL ry:lle (541).
 • Oikeustapausselostukset 22–24/2017.
 • Työvaliokunnan 16.8.2017 kokouksen päätökset.

5. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 27.–28.9.2017 Sannäsin Kartanossa, Porvoossa.