Avoimet työpaikat

Sivulla ilmoitamme JHL:ssä avoimina olevista työpaikoista.

Haemme kahta

Projektityöntekijää maahanmuuttajatyöhön

edunvalvonnan ja järjestötoiminnan linjalle JHL:n keskustoimistolle Helsinkiin kahden vuoden määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävät sijoittuvat järjestötoiminnan toimialueelle, järjestötoiminnan yksikköön. Projektityöntekijöiden keskeisenä tehtävänä on ammatillisen järjestäytymisen edistäminen. Tehtävässä tuotetaan mm. suunnitelmallisen jäsenhankinnan keinoja ja luodaan alueellisia verkostoja maahanmuuttajataustaisille työntekijöille.

Projektityöntekijöiden tehtävänä on olla edistämässä jäsenhankintaa, perustaa uusia ja vahvistaa nykyisiä maahanmuuttajille tarkoitettuja alueellisia verkostoja. Tehtävänä on luoda yhdessä yhdistysten ja liittoaktiivien kanssa luontevia osallistumismahdollisuuksia liiton toimintaan sekä lisätä maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kiinnostusta järjestäytyä JHL:ään.

Tehtävänä on rakentaa toimintamalli, jolla JHL:n yhdistykset voivat ottaa käyttöön uusia tapoja maahanmuuttajataustaisten jäsenten kanssa toimimiseen. Projektityöntekijät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä maahanmuuttajatyötä tekevien liiton järjestötyöntekijöiden työpareina ja toimivat tiiviissä yhteistyössä liiton maahanmuuttajatoiminnan työryhmän kanssa. Projektityöntekijät toimivat kouluttajina JHL-opiston maahanmuuttajille suunnatuissa englanninkielisissä koulutuksissa.

Tehtävässä edellytetään maahanmuuttajatoiminnan ja ammattiyhdistysliikkeen tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, kouluttajan taitoja, vapaaehtoistoiminnan tuntemista sekä hyvää koordinointi- ja organisointikykyä. Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa tarvitaan hyvää kielitaitoa (suomi, englanti, muut kielet) sekä valmiutta matkustamiseen sekä iltatyöhön. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat tehtävässä hyödyllisiä.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot, monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan. Paikka täytetään 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antavat järjestämispäällikkö Pertti Paajanen, puh. 050 465 9243  pertti.paajanen@jhl.fi ja järjestöjohtaja Kari Bagge, kari.bagge@jhl.fi

Hakemukset ja ansioluettelot 6.12.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä (projektityöntekijä).