Avoimet työpaikat

Sivulla ilmoitamme JHL:ssä avoimina olevista työpaikoista.

Haemme harjoittelijaa

syyslukukaudelle järjestötoiminnan yksikköön JHL:n keskustoimistolle Helsinkiin. Yksikkö vastaa järjestämis- ja jäsenhankinnan toiminnoista, nuorten toiminnasta, opiskelija- sekä maahanmuuttajatyöstä. Keskeisessä roolissa yksikön toiminnassa ovat myös järjestötehtävät, jotka painottuvat yhdistystoiminnan vahvistamiseen ja kehittämiseen.

Harjoittelija osallistuu liiton oppilaitostoiminnan ja opiskelijatyön kehittämiseen yhdessä liiton oppilaitos- ja opiskelijatoiminnan kehittämisestä vastaavan järjestöasiantuntijan ja aluetoimistojen kanssa. Lisäksi harjoittelijan tehtäviin kuuluu erikseen määrittyvät työtehtävät, jotka valikoituvat valittavan harjoittelijan koulutusohjelman mukaisesti.

Odotamme harjoittelijalta esiintymis- ja yhteistyötaitoja, aloitteellisuutta, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, kykyä omaksua uutta tieto ja valmiutta erilaisten tekstien tuottamisessa.

Soveltuvia opintoja harjoittelun suorittamiseksi ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnot (yhteisöpedagogi AMK, sosionomi AMK).

Harjoittelun ajankohta on sovittavissa ja se voi olla kestoltaan maksimissaan 3 kuukauden mittainen. Harjoittelijan kanssa laaditaan tarkempi suunnitelma harjoittelujakson sisällöksi. Harjoittelu suoritetaan palkallisena ja harjoittelun ajaksi muodostuu määräaikainen työsuhde JHL:ään.

Lisätietoja harjoittelusta antaa 17.5. alkaen järjestämispäällikkö Pertti Paajanen, puh. 050 465 9243, pertti.paajanen@jhl.fi.

 Hakemukset ja ansioluettelot 23.5.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä (harjoittelija sekä toivomus harjoittelun ajankohdasta).

Haemme ammattialatoiminnan päällikköä ja neljää ammattialatoiminnan asiantuntijaa

edunvalvonnan ja järjestötoiminnan linjalle JHL:n keskustoimistolle Helsinkiin toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävä sijoittuu järjestötoiminnan toimialueelle, uuteen käynnistyvään ammatillisen kehittymisen yksikköön. Yksikkö vastaa työelämän asiantuntijapalveluista ja JHL:n ammattialatoiminnan rakenteen toimivuudesta.

Haemme ammattialatoiminnan asiantuntijoita ammatilliseen edunvalvontatyöhön vastaamaan seuraavista ammattialakokonaisuuksista (ilmoita hakemuksessa, minkä ammattialakokonaisuuden tehtävää haet):

  • Sosiaali- ja terveysala
  • Ravitsemus- ja puhtausala
  • Kasvatus- ja ohjausala
  • Tietotyö- ja hallintoala
  • Tekniikka-, liikenne- ja turvallisuusalat

Tehtävääsi kuuluu oman ammattialavastuusi mukainen ammatillinen edunvalvonta ja työelämän kehittäminen yhteistyössä liiton muiden toimialueiden kesken. Seuraat oman ammattialavastuusi kehittymistä ja muutoksia ja näiden vaikutusta oman ammattialavastuusi työhön ja työelämään. Kukin asiantuntija vastaa oman vastuualueensa osalta JHL:n jäsenistä muodostettavien ammattialafoorumeiden muodostamisesta ja näiden toimivuudesta kiinteässä yhteistyössä liiton aluetoiminnan toimijoiden kanssa.

Ammattialatoiminnan päällikkö toimii yksikön päällikkönä ja ammattialatoiminnan asiantuntijoiden lähiesimiehenä hoitaen samalla omaa ammattialavastuutaan.

Odotamme hakijalta kuhunkin ammattialaan soveltuvaa koulutusta ja kokemusta juuri sen ammattialakokonaisuuden hoitamisesta, jota olet hakemassa, erinomaisia esiintymis- ja yhteistyötaitoja ja kouluttajavalmiuksia sekä kykyä omaksua uutta tietoa ja hyödyntää sitä työssä. Lisäksi odotamme erinomaisia valmiuksia erilaisten asiakirjojen kuten lausuntojen ja opas- yms. tekstien tuottamisessa.

Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta matkustamiseen ja ajoittain epäsäännöllisiin työaikoihin, aloitteellisuutta sekä erinomaisia yhteistyötaitoja. Ruotsin ja englanninkielen taito luetaan tehtävissä eduksi. Ammattialatoiminnan päälliköltä edellytämme esimiesosaamista sekä vankkaa kehittämisotetta.

Paikat täytetään 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa järjestöjohtaja Kari Bagge (puh. 044 773 6190) perjantaina 7.5. klo 11:00 – 14:00 ja maanantaina 10.5. klo 9: 00 – 10:30 välisinä aikoina.

Hakemukset ja ansioluettelot 11.5.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä (ammattialatoiminnan päällikkö + ammattialavastuu, jota haet) tai (ammattialatoiminnan asiantuntija + ammattialavastuu, jota haet).