Avoimet työpaikat

Sivulla ilmoitamme JHL:ssä avoimina olevista työpaikoista.

Haemme aluetoiminnan asiantuntijaa

toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen Sisä-Suomen aluetoimistoon Tampereelle.

Sisä-Suomen aluetoimiston tehtävänä on palvella ja tukea yhdistyksiä ja jäseniä edunvalvontaan, järjestötoimintaan ja yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntien alueella. Aluetoimisto järjestää jäsenistölleen koulutusta sekä opiskelija- ja nuorisotoimintaa.

Aluetoiminnan asiantuntijan tehtäviin kuuluvat jäsenistön edunvalvontaan, järjestäytymiseen ja yhdistystoimintaan liittyvät neuvonta-, neuvottelu-, ammattiala-, koulutus-, tiedotus ja järjestötehtävät.

Odotamme tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta ja toivomme syvällistä osaamista erityisesti työlainsäädännöstä ja työoikeuden alaan liittyvissä asioissa. Tehtävässä edellytetään ongelmien ratkaisutaitoa, aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja toimimiseen tiimimäisessä työyhteisössä. Ammattiyhdistysliikkeen ja ammatillista järjestäytymistä edistävien toimintamallien tuntemus sekä kokemus järjestö- ja edunvalvontatehtävistä luetaan eduksi.

Arvostamme vahvaa yhdistys- ja järjestötoiminnan sekä virka- ja työehtosopimusten tuntemusta, kouluttajavalmiuksia sekä hyviä tietoteknisiä taitoja. Oman auton käyttö on työssä välttämätön. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista ja mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan. Aluetoiminnan asiantuntijan tehtävä täytetään 1.2.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan myöhemmin.

Hakemus ja ansioluettelo 31.10.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä: Sisä-Suomen aluetoiminnan asiantuntija.

Lisätietoja työsuhteen ehdoista ja tehtävistä antavat

Sisä-Suomen aluepäällikkö Tommi Raunela puh. 050 408 1877 ja JHL:n järjestöjohtaja Nina Heikkilä puh. 040 709 6814

Haemme maksupalveluvastaavaa

järjestötoiminnan toimialueelle, jäsenyys- ja yhdistyspalveluiden yksikössä toimivaan maksupalvelutiimiin kokoaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Jäsenyys- ja yhdistyspalveluiden yksikkö tarjoaa liiton laadukkaat jäsenpalvelut, kokoaa ja jakaa jäsenmaksut sekä kehittää jäsentietojärjestelmiä koko organisaation hyödynnettäväksi. Yksikkö tukee, kouluttaa ja ohjaa aktiiveja jäsenasioissa ja edistää järjestäytymistä JHL:ään.

Maksupalveluvastaavan tehtäviin kuuluvat mm.:

  • tiimin tehtävien organisointi, kehittäminen ja hallinnolliset tehtävät
  • tiedottamisen sekä järjestelmien hallinnointi tiimissä
  • kirjallisten aineistojen tuottaminen sekä viestintä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille
  • työnantaja- ja tilittäjärekisterin ylläpito
  • jäsenmaksuliikenteeseen liittyvät tehtävät
  • sidosryhmien ohjaus ja neuvonta

Edellytämme tehtävään valittavilta, kokemusta taloushallinnosta, numerotarkkuutta ja hyviä tietoteknisiä taitoja, hyvää kirjallista ilmaisutaitoa, palveluasennetta ja vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä kykyä toimia nopeasti vaihtuvissa työtilanteissa. Arvostamme myös tiiminohjaustaitoja ja/tai kokemusta tiimien vetämisestä. Arvostamme myös soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi merkonomin tutkintoa mutta voit olla etsimämme henkilö myös työelämässä saavutetun kokemuksesi kautta.

Odotamme itsenäistä työotetta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja kykyä toimia tiimimäisessä työyhteisössä. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä ja ruotsin kielitaito katsotaan eduksi.

Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan. Tehtävä täytetään rekrytointiprosessin päätyttyä sopimuksen mukaan.

 Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot tulee toimittaa sunnuntaihin 7.11.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä ”Maksupalveluvastaavan tehtävä”.

 Lisätietoa tehtävästä antaa jäsenpalvelupäällikkö Jutta Pekonen, puh. 040 752 1322jutta.pekonen@jhl.fi ja järjestöjohtaja Kari Bagge, kari.bagge@jhl.fi.

Haemme projektipäällikköä ja projektiasiantuntijaa

Haemme Helsinkiin määräaikaisiin 30.6.2023 saakka kestäviin tehtäviin Avustaen Digiin – Henkilökohtaisten avustajien digitaalisten valmiuksien parantaminen” -hankkeeseen. JHL ry hallinnoi ESR-hanketta.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen sisällöllisestä toteuttamisesta koko hankkeen toimeenpanon ajan. Hän vastaa mm. yhteistyösuhteista kumppaneihin ja sidosryhmiin sekä hankkeen viestinnästä. Projektipäällikkö keskittyy erityisesti hankkeen juurruttamistyöhön sekä digitaalisen työtilan kehittämiseen. Projektipäällikkö koordinoi kokemusasiantuntijoita.

Projektiasiantuntija vastaa hankkeen sisällöllisestä kehitystyöstä kuten tilannekuvan selvittämisestä, koulutusten suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä osallistuu virtuaalisen työtilan kehittämiseen. Projektiasiantuntija vastaa myös koulutettavien rekrytoinnista ja koulutuksista. Projektiasiantuntija työskentelee JHL-opistolla.

Hakijoilta edellytämme hankeosaamista sekä uusien digitaalisten mallien ja ratkaisujen kehittämistä. Luemme eduksi järjestötoiminnan osaamista sekä sosiaalialan ja henkilökohtaisten avustajien alan tuntemusta. Lisäksi projektipäälliköltä edellytämme hankkeiden menestyksellistä johtamista ja viestintä- ja yhteistyötaitoja ja projektiasiantuntijalta kouluttajataitoja.

Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Projektipäällikön tehtävä täytetään 22.11.2021 tai sopimuksen mukaan ja projektiasiantuntijan tehtävä 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Hakemus ja cv toimitetaan viimeistään 7.11.2021 osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.

 Lisätietoja antavat rehtori Anne Karjalainen, puh. 050 341 0749 tai Ammattialatoiminnan päällikkö Veikko Lehtonen puh. 050 318 3598.

Haemme aluetoiminnan asiantuntijaa

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen kolmen aluetoimiston alueelle. Työpisteenä tulee olemaan joko Vaasan, Oulun tai Rovaniemen aluetoimisto, ilmoitathan työpistetoiveesi hakemuksesi yhteydessä. Toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi, Pohjanmaa.

Aluetoimistojen tehtävänä on palvella ja tukea yhdistyksiä ja jäseniä edunvalvontaan, järjestötoimintaan ja yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa aluetoimistojen alueella. Aluetoimistot järjestävät jäsenistölleen koulutusta sekä opiskelija- ja nuorisotoimintaa.

Aluetoiminnan asiantuntijan tehtäviin kuuluvat jäsenistön edunvalvontaan, järjestäytymiseen ja yhdistystoimintaan liittyvät neuvonta-, neuvottelu-, ammattiala-, koulutus-, tiedotus- ja järjestötehtävät.

Asiantuntijan tehtävässä painottuu varsinkin tehtävän alussa hyvinvointialueiden perustamiseen ja valmisteluun liittyvät tehtävät ja yhdistysrakenteen uudistamistyön tukeminen.

Odotamme Sinulta tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta sekä ongelmien ratkaisutaitoa, aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä. Edellytämme myös, että olet perehtynyt työlainsäädäntöön ja työ- ja virkaehtosopimuksiin. Ammattiyhdistysliikkeen ja ammatillista järjestäytymistä edistävien toimintamallien tuntemusta pidetään tärkeänä. Arvostamme soteuudistuksen ja hyvinvointialueiden valmistelun tuntemusta sekä siihen liittyvien YT-prosessien tuntemusta sekä ammatillista edunvalvontaa edistävien toimintamallien osaamista/tuntemista. Kokemus järjestö- ja edunvalvontatehtävistä luetaan eduksi. Työnhallinta vaatii projektimaista työotetta, nopeaa reagointikykyä ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Arvostamme ay-kokemusta, julkishallinnon ja julkisten ja hyvinvointialojen työehtosopimusten tuntemusta sekä kouluttajavalmiuksia.  Arvostamme myös hyviä tietoteknisiä taitoja. Oman auton käyttö työssä välttämätön. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista/ liikkumista koko toiminta-alueella sekä työskentelyä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan. Aluetoiminnan asiantuntijan tehtävä täytetään 1.2.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antavat: Aluepäälliköt Sannamari Sala puh. 050 4729856, Tanja Tiainen puh. 050 3576714 ja Katja Kaivonen puh. 040 7094337 sekä JHL:n järjestöjohtaja Nina Heikkilä puh. 040 709 6814

Hakemus ja ansioluettelo 8.11.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä: Aluetoiminnan asiantuntija.