Avoimet työpaikat

Sivulla ilmoitamme JHL:ssä avoimina olevista työpaikoista.

Haemme aluetoiminnan asiantuntijaa

Haemme aluetoiminnan asiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen Etelä-Suomen aluetoimistoon Helsinkiin.

Aluetoiminnan asiantuntijan tehtäviin kuuluvat jäsenistön edunvalvontaan, järjestäytymiseen ja yhdistystoimintaan liittyvät neuvonta-, neuvottelu-, ammattiala-, koulutus-, tiedotus ja järjestötehtävät.

Odotamme Sinulta tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta sekä ongelmien ratkaisutaitoa, aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä. Edellytämme myös, että olet perehtynyt vahvasti työlainsäädäntöön. Työ- ja virkaehtosopimuksien sekä ammatillista järjestäytymistä edistävien toimintamallien tuntemus on osattava. Hyvä englannin ja ruotsin taito on tärkeä ja hakijalle eduksi.

Arvostamme ay-kokemusta, julkishallinnon ja julkisten ja hyvinvointialojen työehtosopimusten tuntemusta sekä kouluttajavalmiuksia. Ajokortti ovat hakijalle eduksi. Tehtävän hoitaminen edellyttäämatkustamista ja mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan. Etelä-Suomen aluetoimiston aluetoiminnan asiantuntijan tehtävä täytetään 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antavat

  • Etelä-Suomen aluetoimiston aluepäällikkö Rune Takamaa puh. 040 016 2176
  • JHL:n järjestöjohtaja Nina Heikkilä puh. 040 709 6814.

Hakemus ja ansioluettelo 6.10.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä: Etelä-Suomen aluetoiminnan asiantuntija.

Haemme kahta sopimusasiantuntijaa

Haemme kahta sopimusasiantuntijaa edunvalvonnan ja järjestötoiminnan linjalle JHL:n keskustoimistolle Helsinkiin toistaiseksi voimassa oleviin kokoaikaisiin työsuhteisiin. Toinen tehtävä sijoittuu Julkisten sopimusalojen toimialueelle ja toinen Yksityisten sopimusalojen ja työelämän laadun toimialueelle.

Julkisten sopimusalojen toimialueen vastuulla on liiton julkiselle sektorille sopimien virka- ja työehtosopimusten neuvotteleminen ja soveltaminen sekä työelämän kehittämiseen vaikuttaminen. Haettavana olevan sopimusasiantuntijan tehtäviin kuuluu erikseen sovittavin painotuksin kunta-alan sopimuksiin liittyvät sopimusneuvottelut ja sopimusten tulkitseminen sekä yhteiskuntavaikuttaminen, koulutus-, ammattiala-, tiedotus- ja järjestötehtävät.

Yksityisten sopimusalojen ja työelämän laadun toimialueen sopimusasiantuntija tulee toimimaan yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan tiimissä. Sopimusasiantuntijan pääasiallisena tehtävänä on yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutoiminta. Neuvotteluvastuiden lisäksi sopimusasiantuntijan tehtävään sisältyy riita- ja erimielisyysasioiden hoitamista, kouluttamista, henkilöstönedustajien neuvontaa ja ohjeistamista, lausuntojen ja opas- yms. tekstin tuottamista, sekä sidosryhmäyhteistyötä työnantajan edustajien, muiden järjestöjen ja alan asiantuntijatahojen kanssa.

Hakijoilta edellytämme tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta tehtävässä tarvittavista työehtosopimuksista sekä aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja ongelmien ratkaisutaitoa. Odotamme hakijalta suomalaisen työmarkkinajärjestelmän ja työelämää ohjaavien lakien hallintaa sekä osaamista sopimusjärjestelmästä ja siihen liittyvästä virka- ja työehtosopimustoiminnasta.

Julkisten sopimusalojen toimialueelle sijoittuvassa tehtävässä edellytetään osaamista kunta-alan työehtosopimuksista. Yksityisten sopimusalojen ja työelämän laadun toimialueelle sijoittuvassa tehtävässä edellytetään sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen hyvää tuntemusta sekä arvostetaan tiimin muiden työehtosopimusten (heta-tes ja tptes) osaamisen lisäksi sote-alan ammatillista osaamista.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä kirjallisia viestintätaitoja, koulutus-, esiintymis- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä omaksua uutta tietoa ja hyödyntää sitä työssä. Arvostamme myös kielitaitoa (englanti, ruotsi). Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot, monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan. Paikka täytetään Yksityisten sopimusalojen ja työelämän laadun toimialueelle 1.11.2020 ja Julkisten sopimusalojen toimialueelle 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa

Hakemukset ja ansioluettelot 6.10.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.