Avoimet työpaikat

Sivulla ilmoitamme JHL:ssä avoimina olevista työpaikoista. Nyt haettavana on jäsenpalvelusihteerin, maksupalvelusihteerin ja yhdeksän järjestäjän tehtävät.

Haemme usealle paikkakunnalle

yhdeksää järjestäjää

määräaikaisiin tehtäviin 31.12.2019 asti. Liiton toiminnan keskeisiä painopisteitä ovat jäsenten rekrytointi ja työpaikkojen edunvalvontaorganisaatioiden vahvistaminen. Näitä toimia vahvistetaan entisestään palkkaamalla liittoon uusia järjestäjiä, jotka työskentelevät kentällä mm. työpaikka-aktiivien, luottamusmiesten ja JHL:n jäsenyhdistysten kanssa tavoitteenaan lisätä JHL:n järjestöllistä voimaa työpaikoilla.

Järjestäjän tehtäviin kuuluvat mm.

 • järjestäytymisen edistäminen ja jäsenten auttaminen organisoitumaan työpaikan edunvalvontaan
 • liittoaktiivien innostaminen ja perehdyttäminen järjestämismenetelmien käyttämiseen sekä JHL:n yhdistysten ja luottamusmiesten toteuttamien järjestämiskampanjoiden tukeminen
 • paikallisen järjestötoiminnan vahvistaminen
 • sovittujen alueellisten jäsenhankintakampanjoiden organisointi
 • liiton lähipalvelutoimintaan osallistuminen

Edellytämme tehtävään valittavilta

 • ammattiyhdistysliikkeessä käytettävien järjestämis-/kampanjointimenetelmien tuntemista ja organisointikykyä
 • hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja
 • valmiutta matkustamiseen ja iltatyöhön
 • ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.Odotamme itsenäistä työotetta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja kykyä toimia tiimimäisessä työyhteisössä.

Järjestäjien työpisteet sijaitsevat JHL:n aluetoimistoissa ja keskustoimistossa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki (3), Turku, Tampere (2), Vaasa, Oulu, Joensuu. Merkitse hakemukseen paikkakunta, jolta tehtävää tavoittelet.

Tarjoamme 
kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 3.12.2017 klo 24:ään mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.

Lisätietoja tehtävistä antaa projektipäällikkö Pertti Paajanen, puh. 050 465 9243


Haemme työntekijöitä jäsenyksikköön.

Jäsenpalveluyksikkö tarjoaa liiton laadukkaat jäsenyyteen liittyvät palvelut, kokoaa ja jakaa jäsenmaksut sekä kehittää jäsentietojärjestelmiä koko organisaation hyödynnettäviksi. Yksikkö tukee, kouluttaa ja ohjaa yhdistysten aktiiveja ja työnantajia jäsenyyteen liittyvissä asioissa ja edistää järjestäytymistä JHL:ään.

Haemme

jäsenpalvelusihteeriä

keskustoimiston jäsenpalveluyksikköön toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.

Jäsenpalvelusihteerin tehtäviin kuuluvat

 • jäsenrekisterin ylläpito
 • jäsenmaksuihin liittyvät tehtävät
 • jäsenpalvelu puhelimitse ja sähköisin välinein
 • jäsenyyteen liittyvä ohjaus ja neuvonta
 • asianhallintaan liittyvät tehtävät mm. asiakirjojen skannaus ja indeksointi sähköistä käsittelyä varten
 • mahdolliset muut jäsenpalveluyksikön työtehtävät

Edellytämme tehtävään valittavilta

 • tallennustaitoa, huolellisuutta ja tietoteknistä osaamista
 • palveluasennetta ja vuorovaikutustaitoja
 • hyvää kirjallista ilmaisutaitoa

Odotamme itsenäistä työotetta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja kykyä toimia tiimimäisessä työyhteisössä. Laaja-alainen toimistoalan kokemus sekä erilaisten rekisteri-/ asianhallintajärjestelmien tuntemus sekä erityisesti ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Haemme

maksupalvelusihteeriä

keskustoimiston jäsenpalveluyksikköön toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.

Maksupalvelusihteerin tehtäviin kuuluvat

 • jäsenmaksujen tilittäjärekisterin ja työnantajatilitysten ylläpito
 • jäsenmaksuihin liittyvät tehtävät
 • tilittäjien palvelu ja ohjaus puhelimitse ja sähköisin välinein
 • työnantajan tilityksiin liittyvä ohjaus ja neuvonta
 • mahdolliset muut jäsenpalveluyksikön tehtävät

Edellytämme tehtävään valittavilta

 • tallennustaitoa, tarkkuutta ja tietoteknistä osaamista
 • asiakaspalveluvalmiutta ja vuorovaikutustaitoja
 • kokemusta taloushallinnosta
 • hyvää kirjallista ilmaisutaitoa

Odotamme myös itsenäistä työotetta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja kykyä toimia tiimimäisessä työyhteisössä. Kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 24.11.2017 klo 13:een mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.

Lisätietoja tehtävistä antaa jäsenpalvelupäällikkö Jutta Pekonen, puh. 010 770 3281.