Avoimet työpaikat

Sivulla ilmoitamme JHL:ssä avoimina olevista työpaikoista.

Haemme aluetoimitsijaa

määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2019 loppuun Sisä-Suomen aluetoimistoon Tampereelle.

Aluetoimitsijoiden tehtäviin kuuluvat jäsenistön edunvalvontaan, järjestäytymiseen ja yhdistystoimintaan liittyvät neuvonta-, neuvottelu-, ammattiala-, koulutus-, tiedotus ja järjestötehtävät.

Yhtenä keskeisenä tehtävänä tulee olemaan puhelinpäivystäjänä toimiminen, joten vahva sopimusosaaminen on tehtävän edellytyksenä.

Odotamme Sinulta tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta sekä ongelmien ratkaisutaitoa, aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä. Edellytämme myös, että olet perehtynyt työlainsäädäntöön sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä ammatillista järjestäytymistä edistäviin toimintamalleihin.

Arvostamme ay-kokemusta, julkishallinnon ja julkisten ja hyvinvointialojen työehtosopimusten tuntemusta sekä kouluttajavalmiuksia. Kielitaito ja ajokortti ovat hakijalle eduksi. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista ja mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Sisä-Suomen aluetoimiston aluetoimitsijan määräaikainen tehtävä täytetään 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemus ja ansioluettelo 4.9.2019 klo 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä: Sisä-Suomen aluetoimitsija.

Lisätietoja antavat
Sisä-Suomen aluetoimiston aluepäällikkö Tommi Raunela puh. 010 7703 622 ja JHL:n järjestöpäällikkö Pekka Soini, puh. 040 048 4265

Haemme aluepäällikköä

kokoaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Pohjanmaan aluetoimistoon Vaasaan.

Aluepäällikön tehtäviin kuuluvat liiton jäsenten edunvalvontaan liittyvät neuvottelu-, koulutus-, tiedotus- ja järjestötehtävät sekä alueen yhdistystoiminnan kehittäminen ja toimiston henkilöstön esimiehenä toimiminen.

Aluepäälliköltä edellytetään soveltuvaa koulutusta ja/tai kokemusta, työlainsäädännön, julkisten työ- ja virkaehtosopimusten, erityisesti kunnallisen sopimusjärjestelmän tuntemusta, ay-osaamista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoa, joustavuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Esimies- ja koulutuskokemus, kielitaito, julkisten palvelujen muutoksen, alueen kuntien sekä julkishallinnon ja talouden tuntemus ovat hakijalle eduksi. Tehtävän hoito edellyttää matkustamista.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Työsuhde alkaa 1.12.2019 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 6.9.2019 klo 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä: Pohjanmaan aluepäällikkö.

Lisätietoja: JHL:n järjestöpäällikkö Pekka Soini, puh. 010 7703 316 ja toimialajohtaja Håkan Ekström, puh. 010 7703 412.

Haemme sopimustoimitsijaa

kokoaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen edunvalvonnan ja järjestötoiminnan linjalle julkisten sopimusalojen toimialueelle Helsinkiin.

Julkisten sopimusalojen toimialueen vastuulla on liiton julkiselle sektorille sopimien virka- ja työehtosopimusten neuvotteleminen ja soveltaminen sekä työelämän kehittämiseen vaikuttaminen.

Haettavana olevan sopimustoimitsijan tehtäviin kuuluu erikseen sovittavin painotuksin kunta-alan sopimuksiin, erityisesti kunnallisen tuntipalkkaisen ja teknisen henkilöstön työehtosopimuksiin liittyvät sopimusneuvottelut ja sopimusten tulkitseminen sekä yhteiskuntavaikuttaminen, koulutus-, ammattiala-, tiedotus- ja järjestötehtävät.

Hakijoilta edellytämme tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta kunta-alan työehtosopimuksista sekä aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja ongelmien ratkaisutaitoa. Odotamme hakijalta suomalaisen työmarkkinajärjestelmän ja työlainsäädännön hallintaa sekä osaamista sopimusjärjestelmästä ja siihen liittyvästä virka- ja työehtosopimustoiminnasta. Arvostamme myös kielitaitoa. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot, monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät, hyvät mahdollisuudet kehittää ammattitaitoaan ja osaamistaan sekä näköalapaikan työelämään isossa ja kehittyvässä ammattiliitossa.

Työsuhde alkaa 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 6.9.2019 klo 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä: Sopimustoimitsija.

Lisätietoja antaa neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch puh 040 728 9046, kristian.karrasch@jhl.fi