Avoimet työpaikat

Tällä sivulla ilmoitamme JHL:ssä avoimina olevista työpaikoista.

Haemme koulutuspoliittista asiantuntijaa

keskustoimistolle koulutuksen ja yhteisten palvelujen toimialueelle Helsinkiin vakinaiseen työsuhteeseen.

Koulutuksen ja yhteisten palvelujen toimialueen vastuulla on liiton koulutustoiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Koulutustoiminnan tehtävänä on vahvistaa jäsenistön ja yhdistysten valmiuksia omaan edunvalvontaansa, ammatillisen työmarkkina-asemansa vahvistamiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Koulutuspoliittisen asiantuntijan tehtävänä on suomalaisen ja kansainvälisen koulutuspolitiikan ja lainsäädännön seuraaminen sekä tähän liittyvä vaikuttamis- ja verkostotyö. Vaikuttamistyöllä parannetaan jäsenistön mahdollisuuksia kehittää ammatillista osaamistaan, työmarkkinakelpoisuutta ja työuria. Liiton koulutuspolitiikan painopisteinä ovat varhaiskasvatus, ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, vapaa sivistystyö ja jatkuvan oppimisen edistäminen. Tehtävä edellyttää koulutussuunnittelun osaamista, valmiutta matkustamiseen ja yhteistyötä eri sidosryhmien ja asiantuntijatahojen kanssa.

Hakijoilta edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä koulutuspolitiikan, aikuiskoulutuksen ja koulutustoiminnan käytäntöjen ymmärrystä ja kokemusta. Lisäksi työelämän toimintamuotojen ja -säännösten sekä ay-liikkeen arvomaailman ja toimintakulttuurin tuntemuksesta on apua tehtävän hoidossa. Arvostamme hyvää suullista ja kirjallista taitoa, vuorovaikutustaitoa, pedagogisia taitoja, tietoteknisiä taitoja sekä kielitaitoa. Hankeosaaminen katsotaan eduksi.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Lisätietoja antavat rehtori Anne Karjalainen, puh. 050 341 0749 tai toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen puh. 040 77 065 77.

Hakemus ja cv toimitetaan viimeistään 4.7.2022 klo 9.00 mennessä osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.

Tehtävä täytetään 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Haemme järjestäjää

Haemme liiton keskustoimistoon viestinnällisiin tehtäviin järjestäjää.

Tehtävä on määräaikainen ja kestää 31.12.2022 asti. Työpisteenä on liiton keskustoimisto.

Liiton toiminnan keskeisiä painopisteitä ovat mm. jäsenten rekrytointi ja heidän edunvalvontansa sekä työpaikkojen edunvalvontaorganisaatioiden vahvistaminen. Näitä toimenpiteitä tukevat osaltaan järjestäjät, jotka työskentelevät kentällä mm. työpaikka-aktiivien, luottamusmiesten ja JHL:n jäsenyhdistysten kanssa tavoitteenaan lisätä JHL:n järjestöllistä voimaa työpaikoilla.

Viestintään keskittyvän järjestäjän tehtäviin kuuluvat mm.

  • liiton järjestämistyön koulutusmateriaalien kokoaminen ja yhtenäistäminen
  • järjestämiseen liittyvien oppaiden ja ohjeiden päivittäminen
  • verkossa olevan materiaalin ajantasaistaminen ja ohjevideoiden tuotannon organisointi
  • sisällöntuotanto järjestämistyöstä sosiaaliseen mediaan

Edellytämme tehtävään valittavalta

  • viestintäosaamista
  • ammattiyhdistysliikkeessä käytettävien järjestämis-/kampanjointimenetelmien tuntemista
  • hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja

Odotamme itsenäistä työotetta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja kykyä toimia tiimimäisessä työyhteisössä.

Tarjoamme kilpailukykyiset työsuhteen ehdot sekä monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. Palkka ja muut edut määräytyvät JHL:n henkilöstön työehtosopimuksen mukaan.

Hakemukset ja ansioluettelot 10.8.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.

Lisätietoja tehtävästä antavat järjestämispäällikkö Ossi-Pekka Ollikainen puh. 050 434 3184 (2.-3.8.) ja järjestöjohtaja Pertti Paajanen, (20.–22.6. ja 4.8.) puh. 050 465 9243.

Haemme aulapalvelutyöntekijää

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen JHL:n keskustoimistolle Helsinkiin.

Helsingin Sörnäisissä sijaitsevassa JHL-talossa toimii keskustoimiston lisäksi JHL:n työttömyyskassa, JHL:n Etelä-Suomen aluetoimisto sekä JHL-opisto, jonka koulutuksissa käy vuosittain noin 2.000 aikuisopiskelijaa erilaisilla lyhytkursseilla.

Aulapalvelutyöntekijän tehtäviin kuuluvat JHL-talon henkilökunnan, vierailevien yhteistyökumppanien ja kurssilaisten asiakaspalvelu sekä jäsenistön neuvontatehtävät.

Odotamme Sinulta tehtävään soveltuvaa kokemusta ja/tai koulutusta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä. Edellytämme hyviä asiakaspalvelutaitoja ja asiakaspalvelukokemusta sekä tietoteknisten ja sähköisten ohjelmien hyvää hallintaa.

Tehtävän hoitamiseen tarvitaan hyvää suomen kieltä ja taitoa viestiä hyvin niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Tehtävässä korostuvat turvallisuusasioiden tuntemus, luottamus ja ensiaputaidot. Työskentelyä on satunnaisesti myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen, vastuullisen ja monipuolisen työn, mukavan ja yhteen hiileen puhaltavan tiimin tuen sekä hyvät henkilökuntaedut.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Marianne Nieminen puh. 040 543 1833.

Hakemus ja ansioluettelo on toimitettava 10.8.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi

Sähköpostin aihekenttään merkintä: aulapalvelutyöntekijä.

Haastattelut pidetään heti hakuajan jälkeen lähitapaamisena.