Tunnukset ja graafiset ohjeet

Graafiset ohjeet tekevät JHL:n viestinnästä yhtenäistä ja tunnistettavaa. Ohjeet kertovat esimerkiksi, kuinka JHL:n logoa käytetään oikein.

On tärkeää, että visuaalista ilmettä käytetään johdonmukaisesti. Ohjeisto sisältää visuaalisten peruselementtien lisäksi esimerkkejä eri sovelluksista. Tunnuksista on ladattavissa sekä painoversio, verkkokäyttöön tarkoitettu versio että office-versio. Media ja JHL:n yhdistykset voivat käyttää logoja vapaasti, kun käytössä noudatetaan liiton graafisia ohjeita. Logojen muusta käytöstä on sovittava erikseen.

JHL tunnus väri

JHL tunnus, värillinen office (jpg, 23 KB)

JHL tunnus, värillinen verkkokäyttöön (jpg, 241 KB)

JHL tunnus, värillinen painoversio (eps, 3 MB)

 

JHL tunnus mustavalko

JHL tunnus, mustavalkoinen office (jpg, 39 KB)

JHL tunnus, mustavalkoinen verkkokäyttöön (jpg, 128 KB)

JHL tunnus, mustavalkoinen painoversio (eps, 2 MB)

JHL kokonimi välillinen tunnus

JHL tunnus värillinen, tekstillä office (jpg, 123 KB)

JHL tunnus, värillinen, tekstillä, verkkokäyttöön (jpg, 49 KB)

JHL tunnus, tekstillä, värillinen painoversio (eps, 3 MB)

JHL kokonimi mustavalko tunnus

JHL tunnus mustavalkoinen, tekstillä office (jpg, 59 KB)

JHL tunnus, mustavalkoinen, tekstillä, verkkokäyttöön (jpg, 43 KB)

JHL tunnus, tekstillä, mustavalkoinen painoversio (eps, 3 MB)

JHL graafiset ohjeet

JHL:n graafiset ohjeet (pdf, 3 MB)

Ammattialatunnukset

JHL:n kuusi suurinta ammattialaa ovat ravitsemis- ja puhtausala, kasvatus- ja ohjausala, turvallisuusala, tekniikan ja liikenteen ala, tietotyö ja hallintoala sekä sosiaali- ja terveysala. Kullakin alalla on oma tunnuksensa. Näitä tunnuksia yhdistykset ja ammatilliset verkostot voivat käyttää esimerkiksi nettisivuillaan ja lennäkeissään, kirjeissään sekä esitteissään.

Ladattavat tunnukset ovat .jpg -kuvia (rgb)

 Kasvatus ja ohjausala ammattialatunnus

Kasvatus- ja ohjausalan tunnus (jpg, 303 KB)

 Ravitsemis- ja puhtausala

Ravitsemis- ja puhtausalan tunnus (jpg, 267 KB)

 Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan tunnus (jpg, 286 KB)

 Tekniikka ja liikenneala

Tekniikka- ja liikennealan tunnus (jpg, 282 KB)

 Tietotyo ja hallintoala

Tietotyö- ja hallintoalan tunnus (jpg, 313 KB)

 Turvallisuusala

Turvallisuusalan tunnus (jpg, 287 KB)