Tunnukset ja graafiset ohjeet

Graafiset ohjeet tekevät JHL:n viestinnästä yhtenäistä ja tunnistettavaa. Ohjeet kertovat esimerkiksi, kuinka JHL:n logoa käytetään oikein.

On tärkeää, että visuaalista ilmettä käytetään johdonmukaisesti. Ohjeisto sisältää visuaalisten peruselementtien lisäksi esimerkkejä eri sovelluksista. Tunnuksista on ladattavissa sekä painoversio, verkkokäyttöön tarkoitettu versio että office-versio. Logot löytyvät myös uudesta JHL:n aineistopankista, sen julkisesta kuva-aineistosta.

Media ja JHL:n yhdistykset voivat käyttää logoja vapaasti, kun käytössä noudatetaan liiton graafisia ohjeita. Logojen muusta käytöstä on sovittava erikseen.

Lue ohjeet JHL:n brändiin ja visuaaliseen strategiaan: JHL:n brändiopas tähtiammattilaisille.

JHL tunnus väri

JHL tunnus, värillinen office (jpg, 23 kt)

JHL tunnus, värillinen verkkokäyttöön (jpg, 241 kt)

JHL tunnus, värillinen painoversio (eps, 3 Mt)

 

JHL tunnus mustavalko

JHL tunnus, mustavalkoinen office (jpg, 39 kt)

JHL tunnus, mustavalkoinen verkkokäyttöön (jpg, 128 kt)

JHL tunnus, mustavalkoinen painoversio (eps, 2 Mt)

JHL kokonimi välillinen tunnus

JHL tunnus värillinen, tekstillä office (jpg, 123 kt)

JHL tunnus, värillinen, tekstillä, verkkokäyttöön (jpg, 49 kt)

JHL tunnus, tekstillä, värillinen painoversio (eps, 3 Mt)

JHL kokonimi mustavalko tunnus

JHL tunnus mustavalkoinen, tekstillä office (jpg, 59 kt)

JHL tunnus, mustavalkoinen, tekstillä, verkkokäyttöön (jpg, 43 kt)

JHL tunnus, tekstillä, mustavalkoinen painoversio (eps, 3 Mt)

JHL graafiset ohjeet

JHL:n graafiset ohjeet (pdf, 3 Mt)

Ammattialatunnukset

JHL:n kuusi suurinta ammattialaa ovat ravitsemis- ja puhtausala, kasvatus- ja ohjausala, turvallisuusala, tekniikan ja liikenteen ala, tietotyö ja hallintoala sekä sosiaali- ja terveysala. Kullakin alalla on oma tunnuksensa. Näitä tunnuksia yhdistykset ja ammatilliset verkostot voivat käyttää esimerkiksi nettisivuillaan ja lennäkeissään, kirjeissään sekä esitteissään.

Ladattavat tunnukset ovat .jpg -kuvia (rgb)

 Kasvatus ja ohjausala ammattialatunnus

Kasvatus- ja ohjausalan tunnus (jpg, 303 kt)

 Ravitsemis- ja puhtausala

Ravitsemis- ja puhtausalan tunnus (jpg, 267 kt)

 Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan tunnus (jpg, 286 kt)

 Tekniikka ja liikenneala

Tekniikka- ja liikennealan tunnus (jpg, 282 kt)

 Tietotyo ja hallintoala

Tietotyö- ja hallintoalan tunnus (jpg, 313 kt)

 Turvallisuusala

Turvallisuusalan tunnus (jpg, 287 kt)