Ammattialatunnukset

JHL:n ammattialatoiminnassa verkostoidutaan, saadaan ja annetaan vertaistukea ja tietoa sekä vahvistetaan ammatillista työotetta. Liiton kuusi suurinta ammattialaa ovat ravitsemis- ja puhtausala, kasvatus- ja ohjausala, turvallisuusala, tekniikan ja liikenteen ala, tietotyö ja hallintoala sekä sosiaali- ja terveysala. Ammattialoilla on omat tunnuksensa, joita esim. verkostot voivat käyttää.

JHL:n kuusi suurinta ammattialaa ovat ravitsemis- ja puhtausala, kasvatus- ja ohjausala, turvallisuusala, tekniikan ja liikenteen ala, tietotyö ja hallintoala sekä sosiaali- ja terveysala. Kullakin alalla on oma tunnuksensa. Näitä tunnuksia yhdistykset ja ammatilliset verkostot voivat käyttää esimerkiksi nettisivuillaan ja lennäkeissään, kirjeissään sekä esitteissään.

Ladattavat tunnukset ovat .jpg -kuvia (rgb)

Ammattialatunnukset

 Kasvatus ja ohjausala ammattialatunnus

Kasvatus- ja ohjausalan tunnus (jpg, 303 KB)

 Ravitsemis- ja puhtausala

Ravitsemis- ja puhtausalan tunnus (jpg, 267 KB)

 Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan tunnus (jpg, 286 KB)

 Tekniikka ja liikenneala

Tekniikka- ja liikennealan tunnus (jpg, 282 KB)

 Tietotyo ja hallintoala

Tietotyö- ja hallintoalan tunnus (jpg, 313 KB)

 Turvallisuusala

Turvallisuusalan tunnus (jpg, 287 KB)