Pohjoismainen yhteistyö

Ammattiliitto JHL tekee tiivistä yhteistyötä sisarliittojensa kanssa pohjoismaisilla yhteistyöfoorumeilla kunta- ja valtiosektorilla, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kuljetusalalla.

Pohjoismaisten yhteistyöfoorumien työ keskittyy yhteisten kantojen luomiseen kansainvälisessä edunvalvontatyössä sekä pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja työmarkkinajärjestelmän puolustamiseen.

Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestö NOFS

Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestö NOFSin ammattiliitot muodostavat suuren osan niin PSI:stä (Public Services International) kuin EPSUsta (European Federation of Public Service Unions) 36 jäsenliitolla ja 2,2 miljoonalla henkilöjäsenellään. Pohjoismaat tekevät tiivistä yhteistyötä ja pyrkivät löytämään yhteisiä kantoja kansainvälisiin edunvalvontakysymyksiin. Tätä yhteistyötä varten on perustettu NOFS, joka toimii virallisesti myös PSI:n ja EPSUn pohjolan vaalipiirinä.

Kunnantyöntekijäin pohjoismainen yhteistyö KPY

JHL toimii myös Kuntatyöntekijäin pohjoismainen yhteistyö KPY:ssä. Muita jäseniä KPY:ssä ovat Ruotsin Kommunal, Norjan Fagforbundet  ja Tanskan FOA.

KPY järjestää vuosittain kaksi pohjoismaista konferenssia ajankohtaisista aiheista. Konferensseissa käsitellään eri ammattiryhmien ammatillisia että ammattiliittotoimintaan liittyviä kysymyksiä sekä yleisemmin mm. sopimuspolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa ja EU-vaikuttamiseen sekä globalisaatioon liittyviä teemoja.

Pohjoismaiden kuljetustyöläisten federaatio NTF

JHL osallistuu Pohjoismaisten kuljetustyöläisten federaatio NTF:n työskentelyyn satamissa, henkilöliikenteessä ja rautateillä työskentelevien jäsentensä osalta. JHL:llä on edustus NTF:n satama-, henkilöliikenne- ja rautatiejaostoissa. Työskentely painottuu liikennealan lainsäädännön kehityksen seurantaan, turvallisuuskysymyksiin, kilpailuttamiseen ja työolojen kehittämiseen.