Pohjoismainen yhteistyö

JHL tekee tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten sisarliittojen kanssa, vaikuttaen useissa pohjoismaisissa yhteistyöjärjestöissä niin kunta- kuin valtiosektorilla.

Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestö NOFS

Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestö NOFS:n ammattiliitot muodostavat suuren osan niin PSI:stä (Public Services International) kuin EPSU:sta (European Federation of Public Service Unions) 42 jäsenliitolla ja 2,3 miljoonalla henkilöjäsenellään. Pohjoismaat tekevät tiivistä yhteistyötä ja pyrkivät löytämään yhteisiä kantoja kansainvälisiin edunvalvontakysymyksiin. Tätä yhteistyötä varten on perustettu NOFS, joka toimii virallisesti myös PSI:n ja EPSU:n pohjolan vaalipiirinä.

Kunnantyöntekijäin pohjoismainen yhteistyö KPY

JHL toimii myös Kuntatyöntekijäin pohjoismainen yhteistyö KPY:ssä. Muita jäseniä KPY:ssä ovat Ruotsin Kommunal, Norjan Fagforbundet ja Tanskan FOA.

KPY järjestää vuosittain mm. kaksi pohjoismaista konferenssia ajankohtaisista aiheista. Konferensseissa käsitellään eri ammattiryhmien ammatillisia että ammattiliittotoimintaan liittyviä kysymyksiä sekä yleisemmin mm. sopimuspolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa ja Euroopan yhdentymiseen sekä globalisaatioon liittyviä teemoja.

Palvelualojen pohjoismainen unioni SUN

Palvelualojen pohjoismainen unioni SUN on kiinteistö-, vakuutus-, pankki-, sosiaalivakuutus-, siivous- ja vartija-alan työntekijöitä järjestävien ammattiliittojen pohjoismainen yhteistyöjärjestö. SUNiin kuuluu ammattiliittoja Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Färsaarilta. SUNissa on yhteensä n. 100 000 henkilöjäsentä.

SUNissa käsitellään ajankohtaisia edunvalvontaan ja työympäristöön liittyviä asioita. Eri toimialat järjestävät toimialakohtaisia pohjoismaisia kursseja. JHL on mukana SUNin toiminnassa kiinteistöhuollon ja siivouksen osalta.

Pohjoismaiden kuljetustyöläisten federaatio NTF

JHL osallistuu Pohjoismaisten kuljetustyöläisten federaatio NTF:n työskentelyyn satamissa, henkilöliikenteessä ja rautateillä työskentelevien jäsentensä osalta. JHL:llä on edustus NTF:n satama-, henkilöliikenne- ja rautatiejaostoissa. Työskentely painottuu liikennealan lainsäädännön kehityksen seurantaan, turvallisuuskysymyksiin, kilpailuttamiseen ja työolojen kehittämiseen.

Edellä mainittujen yhteistyöjärjestöjen lisäksi JHL on mukana valtion pohjoismaisen valtiosektorin ammattiliittojen yhteistyössä (ns. pohjoismaisessa kartelliyhteistyössä).