Kansainvälinen edunvalvonta

Kansainvälinen JHL – ihmisarvoisen työn ja laadukkaiden julkisten palvelujen puolesta.

Korkealaatuisia julkisia palveluja voivat tuottaa vain työntekijät, joiden oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Julkisalojen kansainvälisen liiton PSI:n ja Kansainvälisen kuljetusalan federaation ITF:n jäsenenä toimimme aktiivisesti ihmisarvoisten työn, ammattiyhdistysoikeuksien ja laadukkaiden julkisten palvelujen puolustamiseksi, Suomessa ja maailmalla.

JHL kuuluu kahteen suureen ammattiliittojen kansainväliseen federaatioon: Julkisalojen kansainväliseen liittoon PSI:hin ja Kuljetusalan kansainväliseen federaatioon ITF:ään.

PSI (Public Services International)

PSI (Public Services International) kokoaa yhteen 669 julkisen alan ammattiliittoa 154 maasta. Henkilöjäseniä on kaikkiaan yli 20 miljoonaa. PSI:n keskustoimisto sijaitsee Ferney-Voltairessa, Ranskassa.

JHL hoitaa globaalia edunvalvontaa PSI:n kautta suhteessa mm. seuraaviin järjestöihin

  • Maailman kauppajärjestö WTO
  • Maailmanpankki
  • Kansainvälinen valuuttarahasto IMF
  • OECD ja sen ay-komitea TUAC sekä hallinnon uudistuksia pohtiva PUMA.
  • PSI:n ja sen jäsenliittojen yhteistyö on usein kampanjapohjaista, tutkimukseen ja koulutukseen pohjautuvaa toimintaa.

PSI on jakautunut neljään aluejärjestöön

  • Aasian ja Tyynenmeren
  • Amerikan
  • Afrikan ja Arabimaiden sekä
  • Euroopan aluejärjestöön.

ITF (International Transport Workers’ Federation)

ITF:n (International Transport Workers’ Federation) muodostaa noin 700 kuljetusalan ammattiliittoa 150 maasta. Kaikkiaan ITF edustaa noin 16 miljoonaa jäsentä. Keskustoimisto sijaitsee Lontoossa.

JHL on ITF:n jäsenliitto yli 8 000 alalla työskentelevän jäsenen osalta. Liitto osallistuu ITF:n toimintaan siltä osin kuin tämä toiminta tukee satama- ja joukkoliikenteen henkilöstön edunvalvontaa.