Kansainvälinen edunvalvonta

Kansainvälinen JHL – ihmisarvoisen työn ja laadukkaiden julkisten palvelujen puolesta.

Korkealaatuisia julkisia palveluja voivat tuottaa vain työntekijät, joiden oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Julkisalojen kansainvälisen liiton PSI:n ja Kansainvälisen kuljetusalan federaation ITF:n jäsenenä toimimme aktiivisesti ihmisarvoisten työn, ammattiyhdistysoikeuksien ja laadukkaiden julkisten palvelujen puolustamiseksi, Suomessa ja maailmalla.

Ammattiliitto JHL kuuluu kahteen suureen ammattiliittojen kansainväliseen federaatioon: Julkisalojen kansainväliseen liittoon PSI:hin ja Kuljetusalan kansainväliseen federaatioon ITF:ään.

PSI (Public Services International)

PSI (Public Services International) kokoaa yhteen 600 julkisen alan ammattiliittoa 163 maasta. Henkilöjäseniä on kaikkiaan yli 30 miljoonaa. PSI:n keskustoimisto sijaitsee Ferney-Voltairessa, Ranskassa.

PSI:n kautta voimme vaikuttaa mm. seuraavien kansainvälisten järjestöjen politiikkaan

  • Yhdistyneet kansakunnat YK
  • Kansainvälinen työjärjestö ILO
  • Kansainväliset rahoituslaitokset ja alueelliset kehityspankit
  • Maailman terveysjärjestö WHO
  • Maailman kauppajärjestö WTO
  • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja sen ay-komitea TUAC

PSI:n ja sen jäsenliittojen yhteistyö on usein sektorikohtaista, tutkimukseen, julkaisuihin ja koulutukseen pohjautuvaa usein yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävää toimintaa.

PSI:n vaikuttamistyön painopisteet ovat:

PSI on myös tärkeä kumppani JHL:n kehitysyhteistyöhankkeissa eri puolella maailmaa.

ITF (International Transport Workers’ Federation)

ITF (International Transport Workers’ Federation) muodostaa noin 700 kuljetusalan ammattiliittoa 150 maasta. Kaikkiaan ITF edustaa noin 20 miljoonaa jäsentä. Keskustoimisto sijaitsee Lontoossa.

JHL on ITF:n jäsenliitto noin 6 000 alalla työskentelevän jäsenen osalta. Liitto osallistuu ITF:n toimintaan siltä osin kuin tämä toiminta tukee satama- ja joukkoliikenteen henkilöstön edunvalvontaa.