Sisä-Suomen alue 1.1.2018 alkaen

Liiton hallitus päätti kokouksessaan 30.3.2017, että Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueet yhdistetään ja ne muodostavat 1.1.2018 alkaen uuden Sisä-Suomen alueen. Sisä-Suomen aluetoimisto sijaitsee Tampereella, ja lisäksi Jyväskylässä on siirtymäkauden 2018-2019 ajan työtila, jonka tarvetta arvioidaan erikseen myöhemmin.

Sisä-Suomen alueella lähipalvelupäivien suunnittelu yhdessä yhdistysten kanssa ja matkojen hyödyntäminen useamman yhdistyksen tapaamiseen korostuu. Myös yhdistysrakennemuutokset tukevat Sisä-Suomen aluetoimiston toimintaa ja toiminnan kehittämistä yhteistyössä alueen yhdistysten kanssa.

Liiton johtoryhmä on nimittänyt Sisä-Suomen aluetoimiston aluepäälliköksi Nina Heikkilän 1.1.2018 alkaen. Heikkilä toimii tällä hetkellä Pirkanmaan aluepäällikkönä. Keski-Suomen nykyinen aluepäällikkö Esa Springare nimitettiin samasta ajankohdasta lukien erityisasiantuntijaksi Sisä-Suomen aluetoimistoon. Keski-Suomen ja Pirkanmaan aluetoimistojen henkilöstö kokonaisuudessaan siirtyy 1.1.2018 alkaen Sisä-Suomen aluetoimistoon Tampereelle.

Keski-Suomen ja Pirkanmaan aluetoimistot jatkavat toimintaansa vuoden 2017 loppuun saakka.

Sisä-Suomen alueen toiminnan käynnistämiseen liittyvistä asioista sekä muutoksista aluetoimistojen toiminnassa kerrotaan tällä sivulla valmistelujen edetessä syksyn 2017 aikana.