Oppilaitos- ja nuorisotoiminta

JHL:n Sisä-Suomen aluetoimisto palvelee jäseniä ja yhdistyksiä Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntien alueella. Aluetoimistosta oppilaitokset voivat tilata koulutiedottajan. Aluetoimisto järjestää myös liiton nuorille omaa toimintaa.

Oppilaitostoiminta

JHL:n oppilaitosagentti, jota kutsutaan myös koulutiedottajaksi, käy kertomassa oppilaitoksissa liitostamme, opiskelijatoiminnasta, edunvalvonnasta ja muista työelämään liittyvistä asioista. Tulemme kertomaan asiasta opintojensa alku-, keski- tai loppuvaiheessa oleville, niin nuoremmille kuin aikuisillekin.

JHL järjestää oppilaitoksille ja opiskelijoille maksutta

 • työelämätietoutta käsitteleviä tunteja

Tulemme mielellämme jakamaan työmarkkinatietoa

 • messuille sekä oppilaitosten aula- ja yleisötilaisuuksiin.

Tarjoamme mahdollisuutta hakea JHL:n

 • stipendiä ja ammattialamerkkejä valmistuville opiskelijoille

Oppilaitostunneilla käsittelemme niitä asioita, joista sovitaan, kuten esimerkiksi ko. alan

 • palkkausta
 • työaikoja
 • työehto- ja sopimuskysymyksiä
 • työttömyysturvakysymyksiä ja
 • kerromme samalla liitostamme.

Ajankohtainen ja asiantunteva työelämätieto on yksi avain pärjäämisen tämän päivän työmarkkinoilla. Ottakaa yhteyttä ja hankkikaa opiskelijoille rautainen annos työelämän tuntemusta!

Tilaa työelämäinfo

Ryhtyisitkö itse oppilaitosagentiksi?

Myös opiskelija tarvitsee ammattiliiton turvaa, tietoa työelämän lainalaisuuksista. Tule joukkoon mukaan tekemään mielenkiintoista työtä oppilaitoksiin. Oppilaitosagentti perehdyttää opiskelijat työelämään ja työmarkkinoihin.

Agentit koulutetaan tehtäväänsä ja heille maksetaan palkkio jokaisesta oppitunnista sekä mahdolliset ansionmenetykset ja matkakulut.

Lisätietoja Oppilaitosagentti -sivulta.

Opettajat ja opiskelijat – ottakaa yhteyttä!

Sisä-Suomen alueella oppilaitostoiminnasta vastaa:
aluetoiminnan asiantuntija Marja-Liisa Vuorenpää-Vainiola
puh. 010 7703 623 tai 050 5020 584
marja-liisa.vuorenpaa-vainiola@jhl.fi

JHL:n stipendijärjestelmä

Valmistuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada 80 € suuruinen JHL:n stipendi (yksi stipendi luokkaa/ryhmää kohden).

Stipendin myöntäminen edellyttää:

 • JHL:n oppilaitosagentti on käynyt tapaamassa opiskelijoita oppilaitoksessa ja pitänyt työmarkkinatunnin opiskelijoille opiskelun aikana.
 • Stipendinsaaja on JHL:n jäsen
 • Stipendinsaaja on
  – innostava,
  – aktiivinen ja yhteishenkeä luova,
  – hänellä on ammatillinen ote valmistuvaan työhön
  – tai muu mainittava seikka.

Sisä-Suomen nuorisojaosto Suunta

Oletko alle 35-vuotias JHL:n jäsen Sisä-Suomen alueelta? Haluaisitko tutustua muihin ay-henkisiin nuoriin ja olla mukana vaikuttamassa nuorten työntekijöiden asioihin?

JHL:ssa nuorten ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. Nuorilla jäsenillämme on mahdollisuus osallistua liiton toimintaan ja yhteiset tapahtumat ovat erinomainen paikka päästä vaikuttamaan liitossa käytäviin keskusteluihin ja tapaamaan muita samoilla aloilla työskenteleviä, sekä tietenkin oppimaan lisää ay-liikkeestä.

Sisä-Suomen nuorten Facebook-sivu

Sisä-Suomen alueellisesta nuorisotoiminnasta vastaa:
aluetoiminnan asiantuntija Marja-Liisa Vuorenpää-Vainiola
puh. 010 7703 623 tai 050 5020 584
marja-liisa.vuorenpaa-vainiola@jhl.fi

Valtakunnallisesti JHL:n nuorisofoorumi on mahdollisuus osallistua nuorten toimintaan ja päästä vaikuttamaan. Nuorisotoiminnan sivuilta löydät myös nuorten valtakunnalliset tapahtumat.