Lähipalvelua yhdistyksille

JHL:n Sisä-Suomen aluetoimisto lähipalvelun tarkoituksena on lisätä yhteistyötä aluetoimiston ja yhdistysten välillä. Aluetoimisto palvelee jäseniä ja yhdistyksiä Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntien alueella.

Lähipalvelun tarkoituksena on lisätä yhteistyötä aluetoimiston ja yhdistysten välillä. Tavoitteena on lisätä aluetoimiston ja yhdistysten sekä aktiivien yhteistä toimintaa sekä lisätä aluetoimiston tietoisuutta yhdistysten toiminnasta. Päämääränä on yhdistysten tavoitteellisempi ja määrätietoisempi toiminta, jonka sisältönä on yhdistysten näkyvyys, järjestäminen ja jäsenkiinnittäminen sekä edunvalvonta.

Aluetoimiston on tarkoitus suunnata resursseja entistä enemmän aktiivien kanssa työskentelyyn, yhdistysten työpaikoilla tapahtuvaan toiminnan edistämiseen sekä yhdistysten jäsenhankinnan kehittämiseen.

Aluetoimistolla on tärkeä tehtävä yhdistysten toiminnan turvaamisessa muutoksen hallinnassa. Aluetoimiston asiantuntemuksen ja yhdistysten omien paikallisten kokemusten yhdistäminen avaa mahdollisuuden onnistuneisiin kehittämishankkeisiin.

Yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen on välttämätöntä monesta syystä

 • Toimintaympäristön muutos
 • Yhdistysrakenteen muutos
 • Yhdistysten toimijoiden riittävyys
 • Yhdistysten toimintamuotojen uudistamistarve

Lähipalvelukäynnin tarkoituksena on tukea yhdistyksiä toteuttamaan työpaikkakäyntejä, kasvokkaista jä­senten kohtaamista ja näkymistä työpaikoilla sekä tukea yhdistyksiä kehittämään järjestö- ja edunvalvonta­toimintaansa.

Ammatillinen toiminta on osa lähipalvelupäivien toteutusta työpaikkakäynneillä. Eri ammattialoja huomioidaan käyntikohteiden valinnassa sekä lähipalvelupäivien tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkemmin ammattialojen asioista pääset lukemaan ammattialojen sivuilta.

Palvelupaketit

Sisä-Suomen aluetoimisto tarjoaa yhdistyksille palvelupaketteja yleisimmin toivotuista asiasisällöistä. Palvelupaketit sisältävät erilaisia vaihtoehtoisia opintosisältöjä, joita voi tilata aluetoimistolta.

Yhdistyksen jäseneksi ja jäsenestä aktiiviseksi toimijaksi
Toimiva ja vetovoimainen yhdistys
Yhdistys tulevaisuudentekijäksi ja -vaikuttajaksi
Käsi kädessä uuteen tai yhdistyneeseen yhdistykseen

Yhdistykset voivat tilata palvelupaketteja aluepäällikön kautta:
Tommi Raunela
puh. 010 7703 622
gsm 050 4081 877
tommi.raunela@jhl.fi

Palvelupaketti 1:
Yhdistyksen jäseneksi ja jäsenestä aktiiviseksi toimijaksi

Järjestäminen

(3 oppituntia)

Järjestäminen (jäsenhankinta) on sarja tapahtumia, prosessi, jolla työpaikan järjestäytymisaste nousee, löydetään luontaisia johtajia ja uusia aktiiveja, sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin ja muutetaan voimasuhteet työpaikoilla.

Tavoitteena on lisätä yhdistysaktiivien tietoutta järjestämisestä ja innostaa ja auttaa heitä järjestölliseen voimaan kasvattaviin toimenpiteisiin.

Teemat

 • Mitä järjestäminen on?
 • Miten työpaikka järjestetään?
 • Miten teemme kestäviä edunvalvontarakenteita ja/tai vahvistamme olemassa olevia rakenteita?
 • Miten edetään käytännössä? Yhdistys- ja työpaikkakohtaisten suunnitelmien tekeminen.

Viestintä,  miksi – mitä – kenelle ja mistä asiasta

(3 oppituntia)

Yksi niin kutsutuista Wiion laeista sanoo, että viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta. Tämän koulutuksen tarkoituksena on yrittää löytää niitä asioita, että sattumia tulisi useammin.

Teemat

 • Miksi viestitetään?
 • Mitä viestitetään?
 • Kenelle viestitetään?
 • Kuka viestittää?
 • Miten tavoitamme?
 •  Milloin viestitetään?
 • Millaiset resurssit?

Uuden aktiivin palvelupaketti

(3 oppituntia)

Teemat

 • Mentorointi toiminta, perehdyttämiskortti yhdistyksien käyttöön.

Palvelupaketti 2:
Toimiva ja vetovoimainen yhdistys

Toimiva ja vetovoimainen yhdistys vetää puoleensa sekä uusia jäseniä että toimijoita. Se edistää jäsentensä edunvalvontaa ja ammatillista yhteistoimintaa työpaikalla. Yhdistyksellä on toimiva edunvalvonnan ketju ja jäsenet tietävät mistä saavat apua.

Toimiva hallitus

(3 oppituntia)

Teemat

 • Minkä kokoinen hallitus toimisi parhaiten? Mitkä ovat yhdistyksen toimihenkilöiden roolit ja tehtävät.

Toimintasuunnitelman tekeminen

(3 oppituntia)

Teemat

 • Tehdään yhdistykselle yhteistyössä räätälöity toimintasuunnitelma.

Vetovoimainen yhdistys

(3 oppituntia)

Teemat

 • Toiminta-ajatuksen kirkastaminen

Palvelupaketti 3:
Yhdistys tulevaisuudentekijäksi ja – vaikuttajaksi

Sopimusedunvalvontaa ja työelämän laatuasioita ohjataan rakenteellisten uudistusten kautta. Yhteiskuntavaikuttaminen on osa ennakoivaa edunvalvontaa. Tässä palvelupaketissa pohditaan yhdistyksen mahdollisuuksia toimia yhteiskuntavaikuttajana ja annetaan evästystä miten yhdistys toteuttaa yhteiskuntavaikuttamista.

Yhteiskuntavaikuttaminen päätöksentekoon

(3 oppituntia)

Teemat

 • Mitä kenelle ja millaista vaikuttamista yhdistys voi tehdä
 • Yhteiskuntavaikuttamisen ketju
 • Vaikuttajaviestintä
 • Lobbaus

Yhteistoiminnan tietoisku

(2 oppituntia)

Tutustutaan yhteistoiminnan tavoitteisiin edistää työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutusta.

Teemat

 • yhteistoiminta työpaikoilla
 • yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat
 • yhteistoiminta muutostilanteissa

Palvelupaketti 4:
Muutokset yhdistysrakenteissa

Elämme aikaa jolloin ulkoiset paineet luovat jatkuvia ja nopeatahtisia työelämän muutoksia kuten

 • työnantajien organisaatiomuutokset
 • uudet lait ja asetukset (kunta- ja palvelurakenneuudistus, tuleva sote-uudistus)
 • ulkoistamis- ja kilpailuttamistilanteet
 • yhtiöittämiset

Näihin pitää myös meidän pystyä omalta osaltamme vastaamaan ja olla valmiina toimintaympäristön muutoksiin. Muutoksen tullessa pitää yhdistyksen tarkastella omaa toimintaansa ja miettiä, mitä muutos tarkoittaa meidän yhdistystoiminnalle ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen jäsenille. Näihin asioihin löytyy apua tämän palvelupaketin alta.

Yhdistysrakenteet muutoksessa

Onnistunut muutos on edellytys hyvälle toiminnalle jatkossa. JHL:n toiminta on etupäässä turvata jäsenten edunvalvonta ja tältä pohjalta pitää myös yhdistysrakenteen lähteä.
Tavoitteena on aktiivien tiedon lisääminen erilaisien yhdistysrakenne muutosten toteuttamiseen.

Teemat

 • onnistunut muutos
 • muutoksen vaihtoehdot
 • viestintä muutoksessa
 • yhdistyksen hallituksen rooli

Mallitiedotteita/-esitteitä yhdistysten käyttöön

Huomaattehan vaihtaa tiedotteissa/esitteissä olevat tiedot omaa yhdistystänne vastaaviksi. Malliesitteiden sisältöä ja ulkonäköä voi myös vapaasti muokata yhdistyksen tarkoituksiin sopiviksi.

Järjestäydy-mainos esim. ilmoitustaululle (pdf)
Mallikirje uudelle jäsenelle (docx)
Mallikirje uudelle jäsenelle 2 (doc)
Mallikirje uudelle opiskelijajäsenelle (docx)
Tiedote jäsenyhdistyksen uudelle jäsenelle (doc)

Yhdistysten toimihenkilöiden tehtävät

Katso tältä sivulta yhdistysten toimihenkilöiden tehtävät.