Jyväskylän lakko-ohje

JHL vastustaa Jyväskylän kaupungin suunnitelmia lomauttaa ja irtisanoa henkilöstöä sekä muiden työsuhteen ehtojen heikennyksiä. Suunnitelmat koskevat vuotta 2021 ja pidempää aikaväliä. Esimerkiksi lomauttaminen on hetkellinen taloutta kohentava toimenpide. Sille löytyy vaihtoehtoja. Liitto on julistanut yhden päivän mittaisen lakon 6.11.2020.

Keitä lakko koskee
Toimet ennen lakkoa, lakon aikana, lakon jälkeen
Puhelinpäivystykset
Lakkoavustus 6.11.
30.10. lakon lakkoavustuksen haku

JHL on julistanut lakon, joka alkaa perjantaina 6.11.2020 alkavan työvuoron alusta ja päättyy 6.11.2020 alkavan työvuoron päättymiseen.

Esimerkki tilanteesta, jossa työvuoro ulottuu seuraavan vuorokauden puolelle lakkopäivästä lukien:
Jos olet töissä esimerkiksi vuoropäiväkodissa ja työvuorosi alkaa perjantaina 30.10. klo 21:00 ja päättyy lauantaina 31.10. 07:00, olet koko työvuoron ajan lakossa. Älä siis mene töihin  kesken työvuoron. Älä myöskään ala lakkoon kesken työvuoron, mikäli työvuoro on alkanut jo edellisen vuorokauden (5.11.) puolella. Ole töissä työvuorosi loppuun.

Järjestimme lakon 30.10.2020, mutta meitä ei kuunneltu. Siksi meidän on pakko toistaa viestimme kovemmin uudella, laajemmalla lakolla 6.11.2020.

Työnantaja varmasti väittää, että lakko on laiton. Lakon laillisuudesta tai laittomuudesta ei päätä työnantaja eivätkä tiedotusvälineet.

Lakolla JHL edelleen vastustaa Jyväskylän kaupungin suunnitelmia lomauttaa ja irtisanoa henkilöstöä sekä muiden työsuhteen ehtojen heikennyksiä. Suunnitelmat koskevat vuotta 2021 ja pidempää aikaväliä. Suunnitelmien toteuttaminen heikentää kunnallisia palveluja Jyväskylän kaupungilla huomattavasti. Lisäksi lomauttaminen on hetkellinen taloutta auttava toimenpide kunnissa. Sille löytyy vaihtoehto joko veronkorotuksista tai muilla rahoituskeinoilla.

JHL edellyttää, että Jyväskylän kaupunki ei toteuta talousarviossa mainittuja suunnitelmia henkilöstön osalta, vaan jatkaa oman palvelutoiminnan kehittämistä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Kuntalaisten näkökulmasta palvelujen säilyminen vakaana on kaikkein tärkeintä.

Keitä lakko koskee?

Lakon kohteena ovat JHL:n jäsenten tekemät Jyväskylä kaupungin työt, joita tekevät  henkilöt, jotka työskentelevät

 • koulunkäynninohjaajina
 • varhaiskasvatuksessa
 • liikuntapalveluissa
 • katu- ja viherpalveluissa
 • Kylän Kattauksessa.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Lisäksi lakon ulkopuolelle on rajattu

 • viranhaltijat
 • omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat
 • työllistetyt
 • Huhtasuon yhtenäiskoulussa sijaitsevat vaativan erityisen tuen ryhmät, joissa annetaan opetusta neurologisesti vammautuneille ja pitkäaikaissairaille tai kehitysvammaisille oppilaille
 • Huhtasuon kehitysvammaisten varhaiskasvatusryhmä
 • Kylän Kattauksen osalta työtaistelun ulkopuolelle jäävät ikääntyneiden ja vammaisten ruokapalvelut, sairaalaruokailu sekä kotipalvelun ateriapalvelu.

Muiden liittojen jäsenet tai järjestäytymättömät työntekijät eivät saa tehdä lakonalaisia töitä.

Älä tee lakonalaista työtä! 

Toimet ennen lakkoa, lakon aikana ja lakon jälkeen

 • Päivitä jäsentietosi omaJHL:ään
 • Tarkista, että sinulla on päivystysajat ja -numerot sekä luottamusmiehen yhteystiedot mukanasi.
 • Älä mene lakon aikana työpaikalle.
 • Sinun ei tarvitse olla lakon aikana työnantajaan missään yhteydessä.
 • Seuraa JHL:n nettisivuja, some-kanavia, jäsenkirjeitä ja muuta tiedotusta.

Vain ne henkilöt, joiden työ on rajattu lakon ulkopuolelle tai joille liitto on antanut työnantajan hakemuksesta työluvan, voivat mennä töihin. Luottamusmies tai yhdistyksen edustaja ilmoittaa asiasta näille henkilöille erikseen.

Lisää tietoa toimista ennen lakkoa, lakon aikana ja lakon jälkeen

Yleiset lakko-ohjeet

Usein kysyttyä työtaistelusta

Työtaistelusta ja mielenilmauksesta

Työnantajan toiminnasta lakon aikana

Lakko on perusoikeus. Sinulla on oikeus osallistua lakkoon.

Sinulle ei voi tulla asiasta seuraamuksia. Lakko työtaisteluna on aina liiton ja työnantajan välinen asia. JHL vastaa jäsenkuntansa puolesta syntyneestä tilanteesta suhteessa työnantajaan.

Työnantaja ei saa painostaa työntekijöitä, kun he osallistuvat liiton järjestämään lakkoon. Työnantaja ei saa kysyä työntekijältä, mihin liittoon hän kuuluu, eikä painostaa eroamaan liitosta. Painostamista on, että työnantaja yrittää saada henkilöstöä luopumaan lakosta tai asettaa heitä epäedullisempaan asemaan muihin työntekijöihin verrattaessa. Voidaan uhata irtisanomisilla, lomautuksilla tai sillä, että työntekijä ei etene työurallaan.

Työnantaja voi yrittää hankkia muiden liittojen jäseniä, järjestäytymättömiä tai ulkopuolisia tekemään lakonalaista työtä. Työnantaja saattaa kertoa myös, että lakkoon osallistuminen on vapaaehtoista tai yrittää estää lakkoon osallistumisen. Työnantaja voi myös väittää, että esimiehet eivät voi kuulua samaan liittoon kuin alaiset.

Jos työnantaja painostaa sinua lakon vuoksi, ilmoita asiasta viipymättä luottamusmiehelle tai yhdistyksen toimihenkilölle, joka ilmoittaa asiasta liiton aluetoimistoon.

Paras tapa torjua työnantajan vastatoimet on hankkia ja kertoa oikeaa tietoa lakosta, lakon syistä ja lakko-oikeudesta.

Mistä luotettavaa tietoa

Työntekijöille saatetaan jakaa valheellista tai harhaanjohtavaa tietoa työtaistelusta. Esimerkiksi usein väitetään, että lakko on laiton. Lakon laillisuudesta tai laittomuudesta ei päätä työnantaja.

JHL on julistanut lakon ja näin ollen vastaa sen seurauksista. Riittää kun liiton jäsenistö toteaa työtaistelun olevan liiton päätös. Jäseninä he ovat velvollisia noudattamaan tehtyjä päätöksiä.

Ainoa luotettava tiedon lähde työtaisteluolosuhteissa ovat liitto ja lakko­-organisaatio.

Lakkoavustus

JHL maksaa jäsenelle lakkoavustusta. Avustuksesta on veronalaista tuloa 16 euroa ylittävä osa. Vero pidätetään verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Verokorttia ei tarvitse lähettää liittoon.

 • Lakkoavustus perjantailta 6.11.2020 on 80 euroa/päivä

Avustuksen hakeminen 

Avustus haetaan omaJHL- palvelun kautta osoitteessa www.jhl.fi/omajhl.

Hakuohje:

 • Kirjaudu omaJHL:ään.
 • Valitse vasemmalta Lakkoavustushakemus.
 • Täytä vaaditut kentät ja lähetä hakemus.

Jos et vielä kertaakaan ole kirjautunut omaJHL:ään, katso kirjautumisohje ja kirjaudu viimeistään nyt. Liiton rekisterissä pitää olla yhteystietosi (sähköposti ja puhelinnumero), jotta kirjautuminen onnistuu. Mikäli et ole ilmoittanut yhteystietojasi liittoon, ilmoita ne nyt yhteystietolomakkeella!

JHL:n jäsen, hae lakkoavustusta tästä 31.12.2020 mennessä!

Muiden SAK:laisten liittojen jäsenille maksetaan samansuuruista lakkoavustusta kuin JHL:n jäsenille. He saavat ohjeet lakkoavustuksen hakemiseksi JHL luottamusmieheltä tai aluetoimistosta.

Mistä tietoa

Mikäli sinulla on lakkoon liittyviä kysymyksiä, joihin ei löydy vastausta nettisivuilta, ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi tai lakkopäivystykseen.

Lakkopäivystyksen puhelinnumerot

Päivystysajat: torstai 5.11. klo 15-21 ja perjantai 6.11. klo 6-12.

Puhelinnumerot:

 • 046 6450 465
 • 046 6450 399
 • 046 6450 453
 • 046 6450 443
 • 046 6450 435

Lakko 30.10.2020

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen, koulunkäynninohjaajat ja liikuntapalveluiden työntekijät lakkoilivat 30.10. Lakon ulkopuolelle oli rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Lisäksi lakon 30.10. ulkopuolelle oli rajattu

 • viranhaltijat
 • omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat,
 • työllistetyt
 • Huhtasuon yhtenäiskoulussa sijaitsevat vaativan erityisen tuen ryhmät, joissa annetaan opetusta neurologisesti vammautuneille ja pitkäaikaissairaille tai kehitysvammaisille oppilaille
 • Huhtasuon kehitysvammaisten varhaiskasvatusryhmä.

Lakkoavustus tältä lakkopäivältä on 67euroa. Hae tämän lakon avustusta omaJHL:stä 31.12.2020 mennessä osoitteessa www.jhl.fi/omajhl.

Hakuohje:

 • Kirjaudu omaJHL:ään.
 • Valitse vasemmalta Lakkoavustushakemus.
 • Täytä vaaditut kentät ja lähetä hakemus.Jos et vielä kertaakaan ole kirjautunut omaJHL:ään, katso kirjautumisohje ja kirjaudu viimeistään nyt. Liiton rekisterissä pitää olla yhteystietosi (sähköposti ja puhelinnumero), jotta kirjautuminen onnistuu. Mikäli et ole ilmoittanut yhteystietojasi liittoon, ilmoita ne nyt yhteystietolomakkeella!