Lähipalvelua yhdistyksille

JHL:n Pohjanmaan aluetoimiston lähipalvelu lisää yhdistysten ja aluetoimiston välistä yhteistyötä. Päämääränä on yhdistysten tavoitteellisempi ja määrätietoisempi toiminta, jonka sisältönä on yhdistysten näkyvyys, järjestäminen ja jäsenkiinnittäminen sekä edunvalvonta.

Lähipalvelun tarkoituksena on lisätä yhteistyötä aluetoimiston ja yhdistysten välillä. Tavoitteena on lisätä aluetoimiston ja yhdistysten sekä aktiivien yhteistä toimintaa sekä lisätä aluetoimiston tietoisuutta yhdistysten toiminnasta. Päämääränä on yhdistysten tavoitteellisempi ja määrätietoisempi toiminta, jonka sisältönä on yhdistysten näkyvyys, järjestäminen ja jäsenkiinnittäminen sekä edunvalvonta.

Aluetoimiston on tarkoitus suunnata resursseja entistä enemmän aktiivien kanssa työskentelyyn, yhdistysten työpaikoilla tapahtuvaan toiminnan edistämiseen sekä yhdistysten jäsenhankinnan kehittämiseen.

Aluetoimistolla on tärkeä tehtävä yhdistysten toiminnan turvaamisessa muutoksen hallinnassa. Aluetoimiston asiantuntemuksen ja yhdistysten omien paikallisten kokemusten yhdistäminen avaa mahdollisuuden onnistuneisiin kehittämishankkeisiin.

Yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen on välttämätöntä monesta syystä

  • Toimintaympäristön muutos
  • Yhdistysrakenteen muutos
  • Yhdistysten toimijoiden riittävyys
  • Yhdistysten toimintamuotojen uudistamistarve

Lähipalvelukäynnin tarkoituksena on tukea yhdistyksiä toteuttamaan työpaikkakäyntejä, kasvokkaista jä­senten kohtaamista ja näkymistä työpaikoilla sekä tukea yhdistyksiä kehittämään järjestö- ja edunvalvonta­toimintaansa.

Ammatillinen toiminta on osa lähipalvelupäivien toteutusta työpaikkakäynneillä. Eri ammattialoja huomioidaan käyntikohteiden valinnassa sekä lähipalvelupäivien tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkemmin ammattialojen asioista pääset lukemaan ammattialojen sivuilta.

Lähipalvelua koskevissa asioissa yhteyshenkilösi on
aluepäällikkö Jukka-Pekka Matintupa
puh. 010 7703 642
gsm 050 4632 687
jukka-pekka.matintupa@jhl.fi