Koulunkäynninohjaajien ammattialaverkosto alueella

Ammattialaverkosto on hyvä kanava vaihtaa alueellista tietoa ja kokemuksia arjesta ja erilaisista toimintatavoista kentän ja valtakunnallisen verkoston välillä.Oulun alueen verkosto toimii myös vertaistukena arjen tilanteisiin ja edunvalvontaan liittyen.

Oulun ja Kainuun seudun koulunkäynninohjaajien ammattialaverkosto on toiminut vuodesta 2009 alkaen. Ammattialaverkostoon kuuluu jäseniä mm. Oulusta, Kalajoelta, Raahesta, Hailuodosta, Lumijoelta, Kempeleestä, Siikajoelta ja Pyhännältä. Kokoonnumme 1-2 kertaa vuodessa, laitamme toisillemme viestejä ja sähköpostia.

Ammattialaverkostomme tarkoituksena on nostaa oman alan ammatti-identiteettiä, edistää oman alan osaamista, työssä jaksamista ja edunvalvontaa, nostaa esille oman alan epäkohtia sekä hyviä käytäntöjä, välittää tietoa kentältä aluetoimistolle sekä valtakunnalliseen KAAOS-verkostoon.

Ammattialaverkostomme suunnittelee ja toteuttaa oman alan koulutusta sekä edesauttaa jäsenten kouluttautumista ja ammatillisen tiedon välittämistä. Erilaisten kyselyiden avulla saamme kentän arjesta tärkeitä tietoja, joita voimme välittää eteenpäin.

Ammattialaverkosto ottaa mielellään kentältä ideoita ja terveisiä vastaan. Verkostoomme pääsee mukaan aktiiviset koulunkäynninohjaajat, jotka voivat tuoda alueeltaan terveisiä ja välttää verkoston kuulumisia eteenpäin.

Jos olet kiinnostunut ammattialaverkostomme toiminnasta, ota yhteyttä Anu Kujalaan, anu.kujala@eduouka.fi