Lähipalvelua yhdistyksille

JHL:n Lounais-Suomen aluetoimisto lisää lähipalvelun avulla Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla toimivien yhdistysten ja aluetoimiston välistä yhteistyötä. Tavoitteena on yhdistysten entistä määrätietoisempi toiminta alueella.

Lähipalvelun tarkoituksena on lisätä yhteistyötä aluetoimiston ja yhdistysten välillä. Tavoitteena on lisätä aluetoimiston ja yhdistysten sekä aktiivien yhteistä toimintaa sekä lisätä aluetoimiston tietoisuutta yhdistysten toiminnasta. Päämääränä on yhdistysten tavoitteellisempi ja määrätietoisempi toiminta, jonka sisältönä on yhdistysten näkyvyys, järjestäminen ja jäsenkiinnittäminen sekä edunvalvonta.

Lounais-Suomen aluetoimiston on tarkoitus suunnata resursseja entistä enemmän aktiivien kanssa työskentelyyn, yhdistysten työpaikoilla tapahtuvaan toiminnan edistämiseen sekä yhdistysten jäsenhankinnan kehittämiseen.

Aluetoimistolla on tärkeä tehtävä yhdistysten toiminnan turvaamisessa muutoksen hallinnassa. Aluetoimiston asiantuntemuksen ja yhdistysten omien paikallisten kokemusten yhdistäminen avaa mahdollisuuden onnistuneisiin kehittämishankkeisiin.

Yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen on välttämätöntä monesta syystä

  • toimintaympäristön muutos
  • yhdistysrakenteen muutos
  • yhdistysten toimijoiden riittävyys
  • yhdistysten toimintamuotojen uudistamistarve.

Lähipalvelukäynnin tarkoituksena on tukea yhdistyksiä toteuttamaan työpaikkakäyntejä, kasvokkaista jä­senten kohtaamista ja näkymistä työpaikoilla sekä tukea yhdistyksiä kehittämään järjestö- ja edunvalvonta­toimintaansa.

Ammatillinen toiminta

Ammatillinen toiminta on osa lähipalvelupäivien toteutusta työpaikkakäynneillä. Eri ammattialoja huomioidaan käyntikohteiden valinnassa sekä lähipalvelupäivien tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkemmin ammattialojen asioista pääset lukemaan ammattialojen sivuilta.