Arkean lakko-ohje

JHL:n ja Arkean Oy:n keskustelut työehdoista ovat olleet tuloksettomia. Yhtiö kaavalilee työehtosopimuksen vaihtamista halvempaan. Todellista halua neuvotteluun tai sopimukseen pääsemiseen yhtiöllä ei näytä olevan. Ammattiliitto JHL on pakotettu lakkoon työhtojen puolesta.

JHL aloittaa lakon Arkea Oy:ssä keskiviikkona 17.11.2021 klo 12.00. Lakko jatkuu toistaiseksi ja sen päättymisestä ilmoitetaan erikseen.

Keitä lakko koskee?

Lakko koskee kaikkia Arkea Oy:n palveluksessa olevien JHL:n jäsenten tekemiä töitä.

Lakon ulkopuolelle rajataan työöllistetyt ja työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Muiden liittojen jäsenet tai järjestäytymättömät työntekijät eivät saa tehdä lakonalaisia töitä.

Toimet ennen lakkoa

  • Älä tee lakkopäivän töitä etukäteen. Et myöskään saa jättää tekemättä normaalisti sinulle kuuluvia töitä ennen lakkoa.

Toimet lakon aikana

  • Lakon alkamisen jälkeen älä missään tilanteessa mene enää työpaikalle. Kielto koskee kaikkia lakon aikana alkavia vuoroja.
  • Sinun ei tarvitse olla lakon aikana työnantajaan missään yhteydessä.
  • Seuraa JHL:n nettisivuja, some-kanavia, jäsenkirjeitä ja muuta tiedotusta.

Älä tee lakonalaista työtä!

Toimet lakon jälkeen

Töihin palataan lakon päättymisen jälkeen seuraavaan alkavaan työvuoroon. Lakon päättymisestä ilmoitetaan erikseen.

Lakkoavustus on 90 euroa/päivä ja sitä haetaan omaJHL:stä lakon päätyttyä.

Katso myös usein kysytyt kysymykset työtaistelusta ja lakosta

JHL muistuttaa

Työnantaja ei saa painostaa sinua siksi, että olet ammattiliiton jäsen. Voit reilusti ja rohkeasti keskustelussa todeta, että noudatat liiton järjestöpäätöstä. Ota heti yhteys luottamusmieheen, yhdistyksen edustajaan tai aluetoimistoosi, jos koet painostusta tai uhkaavia tilanteita.

Lakko on perusoikeus, johon sinulla on oikeus osallistua. Sinulle ei voi tulla asiasta seuraamuksia. Lakko työtaisteluna on aina liiton ja työnantajan välinen asia.

Työnantaja voi yrittää hankkia muiden liittojen jäseniä, järjestäytymättömiä tai ulkopuolisia tekemään lakonalaista työtä. Työnantaja saattaa kertoa myös, että lakkoon osallistuminen on vapaaehtoista tai yrittää estää lakkoon osallistumisen. Työnantaja voi myös väittää, että esimiehet eivät voi kuulua samaan liittoon kuin alaiset.

Paras tapa torjua työnantajan vastatoimet on hankkia ja kertoa oikeaa tietoa lakosta, lakon syistä ja lakko-oikeudesta.

Lakkoavustus

JHL maksaa jäsenelle lakkoavustusta 90 euroa/lakkopäivä. Avustuksen saamiseksi jäsenmaksujen on oltava maksettuna ja jäsenen on toimittava liiton päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Avustuksesta on veronalaista 16 euroa ylittävä osa. Vero pidätetään verohallinnon ohjeiden mukaisesti, verokorttia ei tarvitse lähettää liittoon.

Lakkoavustus haetaan omaJHL:n kautta lakon päättymisen jälkeen.

Mistä tietoa

Mikäli sinulla on lakkoon liittyviä kysymyksiä, joihin ei löydy vastausta nettisivuilta, ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi tai lakkopäivystykseen.

Lakkopäivystyksen puhelinnumerot

Lakkopäivystysnumerot 

  • 040 516 8733 – Matti Kaskinen 
  • 046 682 4902 – Ilkka Lehtinen 
  • 046 682 5415 – Tomi Norkonvuo
  • 046 682 7485 – Arto Salminen 
  • 046 682 5947 – Nina Hakala  

Yllä mainituissa numeroissa päivystetään klo 8 – 20.

Seuraa liiton tiedotusta nettisivujen ja some-kanavien kautta!

Tarkista, että omaJHL-palvelussa olevat yhteystietosi ovat ajan tasalla (sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja, työpaikka, ammatti ja tilinumerosi).

Lakkotilanteissa käytämme jäsenviestitykseen henkilökohtaista sähköpostia ja puhelinnumeroa.

Työlupa ja ohje työluvan hakemisesta

Työnantaja voi hakea liitolta lupaa joidenkin töiden tekemiseen lakon aikana. Työnantaja täyttää siinä tapauksessa työlupahakemuksen. Vain sellaisille töille, joiden tekeminen on välttämätöntä hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumisen estämiseksi voidaan antaa työlupa.