Ravitsemispalvelualan verkosto

Varsinais-Suomen alueella toimii JHL:n ravitsemispalvelualan ammatillinen verkosto. Mitä ravitsemispalvelualan verkosto on? Miten ja missä verkosto toimii? Miten verkostoon pääsee mukaan? Kuinka usein kokoonnutaan?

Kokoontumiset ja toiminta

Verkosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Kerran vuodessa puhdistuspalvelualan ja ravitsemusalan verkostot kokoontuvat yhteiseen kokoukseen. Verkostot koostuvat oman alansa osaajista eri puolelta Varsinais-Suomea. He osallistuvat ammattialatoiminnan kehittämiseen JHL:ssä.

Verkostojen tehtävänä on lisätä tiedonkulkua. Verkostojen tarkoituksena on ammattialan tarpeista lähtevä asioiden työstäminen ja ratkaisuvaihtoehtojen hakeminen.

Puhtaus -ja ravitsemisalan verkostot tekivät yhdessä Maija -Liisa Välimäen kanssa vuonna 2012 oppaan:  Hyvät käytännöt ravitsemis-ja puhtauspalveluissa.

Verkosto vaikuttaa

Toimintaamme osallistumalla voit vaikuttaa ammatillisten- ja alueellisten koulutuspäivien aiheisiin.

Verkostossa saamme toisiltamme myös vertaistukea arjen haasteisiin.

Mikäli kiinnostuit verkoston toiminnasta, tule kokoukseemme mukaan tutustumaan toimintaamme. Kokoukset alkavat klo.17.30 tai muuna sovittuna aikana.
Kokoonnumme eri paikkakunnilla sen mukaan, mikä yhdistys haluaa järjestää kokoustilat ja vierailemme erilaisissa työyksiköissä mahdollisuuksien mukaan.

Kokouspalkkioita tai matkakuluja verkosto ei pysty maksamaan, koska rahaa verkostolla ei ole toimintakuluihin. Matkakulukorvaukset käydyistä kokouksista vuoden aikana on sovittava oman yhdistyksen kanssa johon jäsenenä kuuluu.

Yhteystiedot:
Puheenjohtaja Satu Rantanen, satu.rantanen(at)outlook.com
Varapuheenjohtaja Sari Verta, sari.verta(at)mynamaki.fi
Sihteeri Minna Mikkonen, minna.mikkonen(at)lieto.fi