Aluetoimistojen lähipalvelu – lähellä aktiiveja, jäseniä ja mahdollisia uusia jäseniä

Lähipalvelupäivänä aluetoimiston työntekijä työskentelee päivän/illan tietyllä paikkakunnalla tai tietyssä yhdistyksessä yhdessä yhdistyksen toimijoiden kanssa. Lähipalvelussa aluetoimiston henkilökunta tukee, ohjaa, neuvoo ja kouluttaa yhdistyksiä järjestö- ja edunvalvontatoiminnan kehittämisessä joko yksittäisinä lähipalvelupäivinä tai pitkäkestoisempana kehittämistoimintana.

Lähipalvelupäivän sisältövaihtoehtoja

Lähipalvelupäivän sisältövaihtoehtoja, joita toteutetaan tarpeen mukaan:

 • työpaikkakäyntejä
 • kokous
 • koulutus
 • jäsentapaaminen
 • luottamusmiestapaaminen
 • työnantajatapaamisia
 • edunvalvontaklinikka
 • työttömyysturvaklinikka
 • jäsenrekisterin päivitysilta
 • yhdistyksen toiminnan tavoitekeskustelu aktiivien kanssa
 • yhdistyksen  toiminnan kehittämisilta/-päivä

Eri ammattialoja huomioidaan paikallisten tarpeiden sekä JHL:n valtakunnallisten ammattialatiimien painotusten pohjalta käyntikohteiden valinnassa sekä lähipalvelupäivien tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Vinkkaa yhdistykseesi tai aluetoimistoon, mikäli ammattikunnallasi on tarve työpaikkakäynnille tai muulle toiminnalle.

Lähipalvelun tavoitteita liiton ja yhdistyksen näkyväksi tekeminen työpaikoilla, työpaikkojen ongelmien ratkaisut ja näistä tiedottaminen, edunvalvontatoiminnan varmistaminen, työpaikkakäyntien ja jäsenhankinnan tehostamisen sekä uusien aktiivien löytäminen yhdistyksiin.