Aluetoimistojen lähipalvelu – lähellä aktiiveja, jäseniä ja mahdollisia uusia jäseniä

Lähipalvelupäivänä aluetoimiston työntekijä työskentelee päivän/illan tietyllä paikkakunnalla tai tietyssä yhdistyksessä yhdessä yhdistyksen toimijoiden kanssa. Lähipalvelussa aluetoimiston henkilökunta tukee, ohjaa, neuvoo ja kouluttaa yhdistyksiä järjestö- ja edunvalvontatoiminnan kehittämisessä joko yksittäisinä lähipalvelupäivinä tai pitkäkestoisempana kehittämistoimintana.

Lähipalvelupäivän sisältövaihtoehtoja

Lähipalvelupäivän sisältövaihtoehtoja, joita toteutetaan tarpeen mukaan:

 • työpaikkakäyntejä
 • kokous
 • koulutus
 • jäsentapaaminen
 • luottamusmiestapaaminen
 • työnantajatapaamisia
 • edunvalvontaklinikka
 • työttömyysturvaklinikka
 • jäsenrekisterin päivitysilta
 • yhdistyksen toiminnan tavoitekeskustelu aktiivien kanssa
 • yhdistyksen  toiminnan kehittämisilta/-päivä.

Eri ammattialoja huomioidaan paikallisten tarpeiden sekä JHL:n valtakunnallisten ammattialatiimien painotusten pohjalta käyntikohteiden valinnassa sekä lähipalvelupäivien tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vinkkaa yhdistykseesi tai aluetoimistoon, mikäli ammattikunnallasi on tarve työpaikkakäynnille tai muulle toiminnalle.

Lähipalvelun tavoitteita

 • liiton ja yhdistyksen näkyväksi tekeminen työpaikoilla
 • työpaikkojen ongelmien ratkaisut ja näistä tiedottaminen
 • edunvalvontatoiminnan varmistaminen
 • työpaikkakäyntien ja jäsenhankinnan tehostamisen
 • uusien aktiivien löytäminen yhdistyksiin.