Hallinnon edustajat ja alueryhmä

Etelä-Suomen alueryhmä kokoaa ennakoivasti alueella tapahtuvia edunvalvontaan, järjestötoimintaan ja yhteiskuntavaikuttamiseen liittyviä muutoshankkeita. Ryhmä arvioi ja kehittää niihin toimintamalleja alueen yhdistyksien hyödynnettäväksi ja arvioi toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen alueiden edustajat liiton hallituksessa ja edustajistossa löytyvät yhteystietoineen: JHL:n organisaatio, hallituksen ja edustajiston jäsenet.

Alueen edustajat SAK:n edustajistossa löytyy SAK:n sivuilta

Alueryhmä

Alueryhmä kokoaa ennakoivasti alueella tapahtuvia edunvalvontaan, järjestötoimintaan ja yhteiskuntavaikuttamiseen liittyviä muutoshankkeita sekä arvioi ja kehittää niihin toimintamalleja alueen yhdistyksien hyödynnettäväksi ja arvioi toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Alueryhmän toiminta on suunnitelmallista ja aluetoimiston organisoimaa ja sitä toteutetaan yhdessä alueen aktiivien ja aluetoimiston kanssa.
Alueryhmä yhteistyössä aluetoimiston kanssa perustaa tarvittaessa alueellisen tai useita yhdistyksiä koskevan projektin.
Alueryhmä toimii sen seurantaryhmänä. Projekteissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan JHL projektisuunnitelmapohjaa.

Etelä-Suomen alueryhmän jäsenet ja varajäsenet

Varsinainen jäsen Varajäsen
JHL Etelä-Suomen nuoret Samira Koistinen Milla Wahlman
Ville Ruotsalainen Jonas Fyrqvist
KaMut-jaos Hassan Hilowle Mohamud Lari Miniailo
Valli Pruuli Lea Tobbi
Hallituksen jäsenet: 2 osallistuu kiertävä
Valtio Ari Huuskonen Tarmo Järvinen
Mervi Holopainen Katri Klingberg
Jonna Farin Terhi Naukkarinen
HUS Jaana Saares VPJ Göran Sjöstedt
Kalevi Kannisto Niina Koskela
Helsinki Eija Paananen Katja Wallin
Arttu Tiitu Kikka Ylismäki
Päijät-Häme Pauli Karvinen PJ Jani Neiglick
Mika Myllyniemi
Kanta-Häme Anita Mäkelä Tuija Linna
Jerkko Ahtinen Ari Kettunen
Keski-Uusimaa Kari Vienonen Anneli Outinen
Pia Honkanen Teuvo Heikkilä
Itä-Uusimaa Raimo Timonen Kirsi Huhtilainen
Länsi-Uusimaa Heidi Åkerfelt Sami Laine
Marja Leena Heikkinen Inka Serpola
Raideammattilaiset Jyrki Fahlström Satu Reininikainen
Y-sos Petra Haapa-aro Laura Heirola
Avainta Katri Väyrynen Marja Liisa Haverinen
Energia-ala Veijo Lappalainen
NRC Esko Syrjä Mikko Siitonen
Yks opetusala ja yliopisto Kari Hujanen Ilpo Kari
Finavia/Airpro Toni Korlee