Siirry sisältöön

JHL kannattaa valinnanvapauslain perusteellista selvittämistä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kannattaa aikalisää valinnanvapauslainsäädännön valmistelussa. Aiemmin näytti siltä, että Suomen hallituksen esitys ei huomioi riittävästi perustuslakivaliokunnan lausunnon keskeisiä linjauksia. Maakunnille oltiin asettamassa velvoitteita, jotka olisivat voineet olla ristiriidassa maakuntien itsehallinnon kanssa.

Sote-palveluiden laittaminen tiukkaan valtionohjaukseen olisi ristiriidassa kuntien ja maakuntien itsehallinnon kanssa. Maakuntien pitää voida päättää esimerkiksi investoinneista, eikä päätösvalta julkisista palveluista saa valua yrityksiin.

– Julkisen vallan on koordinoitava palvelua, jotta kokonaisuus pysyy hallittuna. Muuten kustannusten hillintä ei onnistu ja tavoitteet sote-integraatiosta eli sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensopivuudesta ja ihmisen hoitamisesta kokonaisuutena voidaan unohtaa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine painottaa.

Jatkossa kansalaisten on listauduttava jonkin sote-keskuksen asiakkaiksi. Keskusta voi vaihtaa puolen vuoden välein. Asiakkaiden listautuminen eri palveluntuottajille ei saa vaikuttaa henkilöstön työsuhteisiin. Yritykset eivät voi perustella määräaikaisuuksia tai nollasopimuksia sillä, ettei se tiedä kuinka paljon asiakkaita sen listalla on.

JHL pitää hyvänä, että yhtiöittämispakko poistui laista. Kunnalliset liikelaitokset ja uudet maakunnat tuottavat hyviä sote-palveluita, joihin pääsy ei saa olla rahasta kiinni. Yksityinen sektori voi tarvittaessa täydentää palveluita. Se on mahdollista jo nykyisellä lainsäädännöllä. Hallituksen yksityistämisvimma on edelleen vahva esityksessä.

Uudistuksessa halutaan lisätä palvelusetelien käyttöä ja ottaa käyttöön henkilökohtainen budjetti. Erityisesti vammais- ja vanhuspalveluiden asiakkaat saisivat itse kilpailuttaa ja valita palvelunsa. Henkilökohtainen budjetti ja palvelusetelit ovat hyviä apuvälineitä terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoamiseen, mutta maakunnan on voitava päättää niiden käytöstä.

– On hyvä, että ministeri otti valinnanvapausesityksen julkistamisessa aikalisän. Ensi viikon julkistamisen yhteydessä tulisi olla tietoa kustannuksista ja linjauksista kuten siitä, onko asiakasseteli subjektiivinen vai ei.

Tukipalvelujen tilanne on edelleen epävarma. Esimerkiksi välinehuolto ja laboratoriopalvelut ovat osa ketjua, joka takaa kunnollisen hoidon. Nämä palvelut pitää tehdä omana työnä, jotta laatu pysyy hyvänä ja työtä voidaan tehdä joustavasti. Myös siivous ja ruokahuolto ovat erottamaton osa toimivaa sote-pakettia.

– Ei ole mitään järkeä purkaa toimivia tukipalvelujen malleja ja kadottaa ammattilaisten osaamista. Tukipalvelujen rooli osana soten palveluketjua on ratkaistava mahdollisimman pian, vaatii Niemi-Laine.

Lisätietoja: Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772, paivi.niemi-laine@jhl.fi