Oikeusapu – kenelle ja mistä

JHL:n jäsenellä on mahdollisuus saada oikeusapua työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä asioissa ja liiton tai jäsenyhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa. Oikeusavun hakemiseen tarvitaan mukaan aina luottamusmies ja jäsenyhdistys. Omin päin oikeusapua ei kannata lähteä liitolta hakemaan.

Voit saada oikeusapua oikeudenkäynnissä, joka on aiheutunut

 • toiminnastasi liitossa
 • toiminnastasi liiton jäsenyhdistyksessä

… sekä oikeudenkäynneissä, jotka ovat johtuneet

 • työ- tai virkasuhteestasi.

Ennen oikeusapuvaihetta on erimielisyysasiaan aina haettava ratkaisua neuvotteluissa työpaikkatasolla. Liiton oikeudellinen toimialue selvittää ja hoitaa oikeusavun piiriin kuuluvat jäsenten tuomioistuinasiat.

Kuka on oikeutettu oikeusapuun

Perusedellytykset

 • Olet ollut JHL:n jäsenenä vähintään kuusi kuukautta.
 • Olet maksanut jäsenmaksusi vähintään kuudelta kuukaudelta.
 • Jäsenyytesi on kunnossa.
 • Riidan kohteena olevan palvelussuhteen jäsenmaksut ovat kunnossa.

Minkälaisiin juttuihin oikeusapua voit liitolta saada?

 • Oikeusavun piirissä ovat työ- tai virkasuhteesta johtuneet oikeusriidat.Oikeusriidassa vastapuolena täytyy pääsääntöisesti olla työnantaja, esimerkiksi kunta, valtio tai seurakunta – ei työtoverit tai esimiehet. Tyypillisiä riitajuttuja ovat laittomat irtisanomiset ja palkkausta koskevat riidat.

Entä jos olet jäsen, mutta töissä liiton järjestäytymisalan ulkopuolella? (esim. myyjänä kaupassa)

Jos olet pysyvästi siirtynyt työhön liiton järjestäytymisalan ulkopuolelle ja oikeusapupyyntö koskee siinä työssä sattunutta erimielisyyttä, oikeusapu myönnetään vain erityisestä syystä.

Entä jos itse palkkaat lakimiehen – saatko silloin oikeusapua?

Jos olet itse palkannut lakimiehen asiaa hoitamaan ennen kuin liitto on tehnyt päätöksen oikeusavusta, myönnetään oikeusapu vain poikkeustapauksissa. Lisäksi  silloin edellytetään, että oikeusavun hakeminen on viivästynyt sinusta itsestäsi riippumattomista syistä.

Rikosjuttuihin ei pääsääntöisesti myönnetä oikeusapua

Rikosjutut perustuvat poliisitutkintaan ja syyttäjän näkemykseen, jonka mukaan syytetty on syyllistynyt rikokseen. Näissä tapauksissa oikeusavun myöntäminen edellyttää poikkeuksellisia, erityisiä syitä.

Oikeusavun hakeminen

Voit hakea oikeusapua vasta sen jälkeen kun erimielisyydestä on neuvoteltu työpaikalla eikä sitä ole saatu paikallisesti ratkaistua.

Siksi sinun on edettävä asiassa seuraavasti:

Pyri selvittämään erimielisyysasia ensin esimiehen tai asiaa hoitavan työnantajan edustajan kanssa.
Jos tämä ei onnistu, pyydä luottamusmiestä neuvottelemaan asiasta.
Mikäli työnantaja ei suostu sopimaan asioita lakien ja sopimusten mukaisesti, luottamusmiehen on otettava yhteyttä JHL:n aluetoimistoon jatkotoimenpiteiden pohtimista varten.

Valmistelut oikeusavun hakemiseksi voidaan aloittaa, jos työnantaja ei yllämainittujen selvittelyjen ja neuvottelujen jälkeenkään suostu korjaamaan virheitä, vaikka on ilmeistä, että työnantaja on toiminut lakien tai sopimusten vastaisesti.

Viimeistään tässä vaiheessa on luottamusmiehen syytä ottaa yhteyttä JHL:n oikeudelliseen toimialueeseen.

Oikeusapua ei tarvitse hakea

 • Työtuomioistuimessa käsiteltäviin TES-riitoihin. Ne tulevat paikallisneuvottelujen ja keskusneuvottelun kautta oikeudellisen osaston hoidettavaksi.
 • Myöskään kunnallisvalituksiin ja muihin valituksiin ei pääsääntöisesti tarvitse hakea oikeusapua. Niissä käsittely on yleensä kirjallista ja oikeudellinen osasto antaa tarvittaessa neuvoja valitusten tekemiseen.

Oikeusapua ei myönnetä

 • jäsenen siviilioikeudellisiin riitoihin kuten esimerkiksi avioerojuttuihin, perintöriitoihin tai huoneenvuokrariitoihin.