Lomatoimintaa

Tuettuja lomia voi hakea lomajärjestöiltä Hyvinvointilomat ry:ltä ja Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:ltä.

Hyvinvointilomat

Hyvinvointilomat ry järjestää tuettuja täysihoitolomia. Lomiin haetaan Hyvinvointilomien nettisivujen kautta, tutustu ja hae! Sivulla näkyvät kaikki sillä hetkellä haussa olevat tuetut lomat.  Lomia haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on aktiivinen hakuajan päättymiseen asti. Kuka tahansa voi hakea näitä lomia.

Tuettu loma myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Hyvinvointilomat pisteyttää hakemukset saamiensa tietojen perusteella. Hyvinvointilomat ry valitsee osallistujat ja ilmoittaa valinnoista kirjallisesti. Hakeminen ja valituksi tuleminen eivät edellytä ammattiliiton jäsenyyttä.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee hyvinvointilomia Veikkauksen tuotoilla.

PHT

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen järjestö. Veikkaus tukee hyvinvointitoimintaa. Lomiin voi tutustua PHT:n nettisivuilla ja lomia haetaan PHT:n nettisivujen kautta sähköisellä lomakkeella.

PHT vastaa osallistujavalinnoista ja jaksojen järjestelyistä. Hakeminen ja valituksi tuleminen eivät edellytä ammattiliiton jäsenyyttä. PHT ilmoittaa valinnasta kirjallisesti.

SAL-lomat

SAL-lomat tukee SAK:n jäsenliittojen jäseniä. SAL-lomat ilmoittaa nettisivuillaan, että se tukee PHT:n hyvinvointijaksoihin osallistuneita.